Økt minstepensjon for enslige

Det blir 4 000 kroner mer i årlig pensjon til enslige minstepensjonister fra 1. september 2019. Det er klart etter at regjeringspartiene og KrF har kommet til enighet i statsbudsjettsforhandlingene for 2019.

KrF har i budsjettforhandlingene med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sikret at enslige minstepensjonister får økt den årlige pensjonen fra folketrygden med 4 000 kroner. Økningen blir gjennomført med virkning fra 1. september 2019. Enslige minstepensjonister mottar 194 192 kroner i året etter trygdeoppgjøret i mai 2018. I forbindelse med neste års trygdeoppgjør vil pensjon fra folketrygden oppreguleres med virkning fra 1. mai 2019. Minste pensjonsnivå for enslige vil deretter øke med ytterligere
4 000 kroner fra september.

Dette er et viktig løft for dem som har minst, og er en seier for Pensjonistforbundet som fremmet krav om økt minstepensjon til statsbudsjettet for 2019. Politikerne har også lyttet til Pensjonistforbundets innspill om å sikre at ingen mottakere av bostøtte skal få redusert støtten når minstepensjonen øker.
I budsjettavtalen er det spesifisert at bostøtten skal økes slik at enslige alderspensjonister med minstepensjon ikke skal miste bostøtten når minstepensjonen øker med 4 000 kroner.

0 resultater