Foto: Stortinget

Eldreombud med ansvar for mer enn helse og omsorg

Krf har fått gjennomslag for et eldreombud med ansvar for eldres levekår på flere samfunnsområder.

Regjeringens opprinnelige forslag i statsbudsjettet for 2019 var å opprette et eldreombud tilknyttet nåværende pasient og brukerombud. Mandatet var begrenset til kun helse og omsorg. Budsjettet var knappe fire millioner kroner. Både Pensjonistforbundet og pasient- og brukerombudene var imot en slik løsning.

Men i budsjettforliket mellom Krf og regjeringen har Krf fått gjennomslag for et eldreombud som er uavhengig av pasient- og brukerombudene. Mandatet blir utvidet til alle samfunnsområder og budsjettet øker, foreløpig med en halvårsvirkning på 14 millioner kroner. Dermed har Pensjonistforbundet fått gjennomslag for et krav forbundet har fremmet i flere år.

- Vi er svært tilfredse med at Krf har fått gjennomslag for et eldreombud med et utvidet mandat. Det er en seier for oss og vil bety mye for eldre i Norge, sier generalsekretær Harald Olimb Norman.

Pensjonistforbundet gikk imot regjeringens opprinnelige forslag, fordi det sendte et uheldig signal om at eldre skal prioriteres fremfor andre pasient- og brukergrupper. Det ville vært et uheldig inngrep i ombudenes uavhengighet, samtidig som det sementerte en forestilling om at eldre er identisk med syke brukere av helse- og omsorgstjenester.

0 resultater