Helse og omsorgssjef i Indre Fosen kommune, Hilde Anhanger Karlsen (bildet er tatt fra nettavisen)

Interessant møte i Leksvik

Leksvik Pensjonistforening inviterte mandag Tor Låkan fra Helseutvalget til en dialog med helse- og omsorgssjefen i kommunen. Tema var sykehjemsplasser kontra omsorgsplasser, innleggelse på sykehjem, Eldrerådets funksjon, akutte tjenester i kommunen, rekruttering og kunnskapsheving i helsevesenet, samt demens.

Leder i Leksvik Pensjonistforening, Georg Høgsve og nestleder Erling Fjeldahl hadde på forhånd et møte med Tor Lånkan der ulike tema ble diskutert. Deretter fikk Helse- og omsorgssjef Hilde Anhanger Karlsen informasjon om hva som ville bli tatt opp i løpet av møtet.

Møtet ble svært vellykket, mye på grunn av de gode forberedelser som foreningen hadde gjort i forkant. Helseutvalgets Tor Lånkan innledet med et tema i gangen, og Helse- og sosialsjefen svarte godt for seg. Georg Høgsve presenterte spørsmålene på et stort lerret, så alle kunne se og lese dem. En fullsatt sal fulgte godt med, og kom med en del spørsmål underveis.

Tor Lånkan sitter igjen med et inntrykk av at møteopplegget med dialog tema for tema var særdeles vellykket, og han anbefaler at det forsøkes i andre pensjonistforeninger også. 

På januarmøtet i Leksvik Pensjonistforening blir temaet demens. Dette på grunn av den stigende forekomsten av demens i samfunnet, og det faktum at Indre Fosen Kommune har startet et nytt prosjekt rettet mot denne problematikken, et såkalt Hukommelsesteam.

0 resultater