En engasjerende generalsekretær, Harald Norman

Høstkonferanse

75 tillitsvalgte møtte opp på Pensjonistforbundets høstkonferanse, hvor generalsekretær Harald Norman holdt innlegg og opplæring.

Norman åpnet dagen med å understreke at for å få demokratiet til å fungere på en god måte, må hele befolkningen være representert og ha medbestemmelse. Det være seg innen Storting og regjering, kommune og fylkesstyrer, Eldreråd og brukerutvalg. Dette fordrer at eldre blir spurt - og sier ja til verv.

Vi vet at antall eldre i befolkning øker betydelig i årene fremover. Det vil bli enda viktigere at Pensjonistforbundet tar ansvar med aktiv eldrepolitisk påvirkning på vegne av eldre og uføre i Norge. Og vi er opptatt av å understreke at det er feil at "Eldrebølgen er en utfordring". Eldre er en ressurs! Ta for eksempel frivilligheten, som hvert år skaper verdier for 27 milliarder kroner i Norge. Eldre står for 46 % av frivillig arbeid, altså 12 milliarder kroner.

Tema for dagen var ny kontingentstruktur, overføring av direktemedlemmer til lokalforeninger, fremtidige kurs i ulike tema med mer. Det ble også åpnet for spørsmål og diskusjoner. Vi har i etterkant fått mange tilbakemeldinger på at de tillitsvalgte som deltok var fornøyd med både innhold og kursleder.  

0 resultater