Kake fra Coop Extra

Jubileumsberetning

Sunndal pensjonistforening – 50 år 2018

Sunndal pensjonistforening – 50 år 2018

Foreninga ble startet den 20. juni 1968 under navnet Trygdede og Pensjonisters Forening, Sunndal. Senere ble navnet endra til Sunndal pensjonistforening.

Det første styret var slik:

Formann Per Hoel
Varaformann Ola P. Grødal
Sekretær og kasserer Henrik Børseth
Styremedlemmer Nils Grytnes og Knut Drøpping
Varamedlemmer til styret Anna Sundstrøm og Helga Lundli

Medlemstallet første året ble 104. Kontingenten var kr 5,- pr. år.

De første åra ble medlemsmøtene holdt i samfunnshuset, mens styremøtene ble holdt på sosialkontoret.

Det første styret sendte en anmodning til Sunndal kommune om å få et fast møtested, og fra 1972 gikk det i orden. Da sto Sunndal Aldersboliger ferdig, og det ble innredet en møtesal som fikk navnet «Kårstua». Her fikk foreninga holde alle møter og tilstelninger.

Foreninga anskaffa slikt utstyr til bruk i Kårstua: Piano, høyttaleranlegg, båndopptaker, stativ til film- og lysbildeapparat, oppvaskmaskin, noe kjøkkenutstyr, blomstervaser og prydgjenstander.

Det var stor trivsel i Kårstua, men plassen ble etter hvert for liten da medlemstallet økte, og behovet for større lokaler pressa seg på.

Så inntraff det gledelige at ÅSV tilbød kommunen å få overta gratis Ingeniørmessa for at den skulle bli pensjonistsenter, noe pensjonistene har hatt stor glede av og er meget takknemlige for. Sunndal kommune eier huset og står for det bygningsmessige vedlikehold. Det ble dannet en støtteforening som står for drifta av huset.

I 1985 ble huset tatt i bruk. For at det skal fungere best mulig til formålene, ble det foretatt ominnredninger og oppussing etter som behovene meldte seg. Det meste ble gjort på dugnad, men noe ble også gjort i kommunal regi.

I huset har det vært mange aktiviteter som veving, rosemaling, porselensmaling, kurs av forskjellig slag, bridge, treskjæring. Pensjonistkoret har øvelser og tilstelninger i huset, Den Gylne Spaserstokk møtes to ganger pr. uke, mandager er det trim. Det har vært arrangert juletrefester, basarer, allsang, gammeldans og mannekengoppvisninger. Huset har snekkerverksted, og en dag for uka har handarbeidsdamene og snekkerne møttes. Fotpleier har hatt faste dager på huset siden 1986. Fra 2016 kom det frisør.

Pensjonistforeninga fikk etablert Seniornett Sunndal i 2018. Denne foreninga er til for eldre som vil lære seg å bruke IKT og videreutvikle sine kunnskaper på dette området.

Pensjonistforeninga begynte tidlig med å holde styremøtene i pensjonistsenteret, men medlemsmøtene ble holdt i Kårstua fram til 1988. Av protokollene går det fram at det ble holdt medlemsmøter ute i grendene i 1986 og 1987.

Fra 1988 fikk pensjonistforeninga eget kontor i Pensjonistsenteret. Før var det også kontor for Pensjonistenes Arbeidsformidling, senere kalt «Eldre hjelper eldre» og Frivillighetssentralen.

Pensjonistsenteret ble etter hvert for trangt. I 1989 bevilga kommunen 1 mill. kroner til utvidelsen, og i 1990 var planene ferdig. Med Ole J. Fylling som byggekomiteens formann ble utvidelsen gjort. Heis ble også montert. Kostnadene ble større enn kommunens bevilgning, men dugnadsinnsats og pengegaver fra pensjonistforeninga og støtteforeninga sørga for at regnskapet gikk i hop.

I flere år drev foreninga et servicekontor for sine medlemmer. Det ble gitt gratis hjelp til skrivearbeid, søknader og klager for saksområdene bostøtte, heimehjelp, selvangivelser og testament.

Pensjonistforeninga har aktivt medvirka til å sikre kommunale tilskudd til drifta av Pensjonistsenteret.

Sunndal pensjonistforening har nå 177 medlemmer. Medlemsverving blir derfor en viktig oppgave i tida som kommer.

I november 2017 hadde foreninga et felles møte med pensjonistene i Fagforbundet og i Industri Energi. Formålet med møtet var å få etablert et formelt samarbeid mellom pensjonistene som har ulik lokal forankring. Arbeidet er ikke avslutta.

Sunndal pensjonistforening har gjennom åra gitt økonomisk støtte til ulike tiltak og prosjekt. Her nevnes:

Årstall

Formål

Beløp

Ikke oppgitt

Kårstua

Beløp ikke kjent

1982

Gave Sunndal Aldersboliger

Kr 10 000

Ikke oppgitt

Tilskudd trygghetsalarm

Kr 15 000

1991

Pensjonistsenteret

Kr 54 000

1992

Snøfreser og tilhenger

Kr 10 000

1994

Innsamla midler til heis

Kr 95 831

2000

Radioutstyr og andel høyttaler

Kr 12 100

2012

Hjertestarter

Kr 16 800

2013

Prosjektor og hjertestarttrener

Kr 12 400

2014

Installasjon bredbånd, PC, skriver

Kr 27 500

2015

Nytt høyttaleranlegg – vår andel

Kr   9 500 (i alt kr 38 000)

2016

Nytt miksebord og lerret

Kr 10 200

2018

Oppstart Seniornett Sunndal

Kr 16 000

I mange år ga pensjonistforeninga kr 2 000 til Sunndal helsekontroll. Samla beløp gitt til Sunndal helsekontroll er ikke tatt med i denne oversikten.

Sunndal pensjonistforenings ledere:

1968 – 1973       Per Hoel
1974 – 1976       Andreas I. Ødegård
1977 – 1984       Leif Moe
1985 – 1988       Gjertrud Flaa
1989 – 1990       Martin Bakken
1991 – 1994       Ole J. Fylling
1995                      Bjarne Sundstrøm
1996 – 2003       Thomas Blindheim
2004                      Emil Strupstad
2005                      Gunnar I. Hagen
2006 - 2008        Gunnar Hoås
2009 – 2011       Emil Strupstad
2012                      Knut Fredriksen

Representanter i andre utvalg:

Fylkesforeningas styre med:

Leder Andreas I. Ødegård
Styremedlem Ole J. Fylling
Kasserer Thomas Blindheim

Fylkesforeningas helseutvalg

Medlem Bjarne Sundstrøm
Medlem Margareth Bergan-Skar fra 2018

Forbundets kontrollkomité

Thomas Blindheim har vært leder.

Thomas Blindheim var i 2008 medlem av et utvalg som skulle utrede innbetalingsordningen m.m. angående kontingent.

Æresmedlemmer

Per Hoel

Styret i jubileumsåret

Knut Fredriksen                leder
Alise Ruud                          nestleder
Gjertrud Brun                   kasserer
Åshild Stafsnes                 styremedlem
Harald Andersen             styremedlem
Kåre Hoel                            varamedlem

 

0 resultater