Folkemøte i Verdal

Folkemøte 18.oktober på Arken

Verdal Pensjonistlag, Utdanningsforbundet Verdal Pensjonistlag, Fagforbundet Verdal Pensjonistgruppe og Pensjonistforeningen Aker Verdal / Kværner Verdal arrangerte et godt besøkt åpent møte 18.oktober.

Jostein Holmen, professor emeritus og tidligere allmennlege drøfta «Hjemmebasert omsorg – erstatning for sviktende kommunal eldreomsorg?»

-Takket være et bedre helsevesen, økt kunnskap om livstil og flere som får høyere utdanning er det flere som lever lengre. Bare det faktum at flere blir gamle, øker antallet som vil komme til å trenge helse- og omsorgstjenester en gang i livets løp. Hva vil det koste å dekke kapasitetsbehovet på kommunenes pleie og omsorgsansvar og all den tid sykehusene nå premieres for å sende pasientene tilbake så fort som mulig, hva vil det koste å bygge opp og drifte nok kapasitet og kompetanse innen sykehjemsdriften?

Når det gjelder forekomsten av demens i Norge er det stort sprik fra antakelsen om at 70.000 til over 100.000 er demenssyke. Resultatene fra HUNT 4 vil bli referansen for forekomsten av demens i Norge.

Liv Heidi Valla, enhetsleder Fosslia bosenter, fortalte om «Demensomsorg – Slik gjør vi på Fosslia bosenter».

-Smått er godt. Filosofien som styrer Fosslia bosenter er små enheter med fast bemanning på egne turnuser. Det er alltid sykepleier og hjelpepleier/ helsefagarbeider på jobb på enheten, 24 timer i døgnet og 7 dager i uka hele året. Denne måten å organisere omsorgen sikrer kvalitet og verdighet. Driftsomkostningene pr plass på Fosslia er på linje med driftsomkostningene på sykehjem. Sjøl om Fosslia fra 01.01.2019 skal bli definert som sykehjem, trenger de ikke å gjøre endringer i måten de arbeider på.

På Fosslia er alle plassene på bakkeplan, slik at alle pasientene / beboerne kan nå sansehagen direkte fra sin leilighet. Når Stjørdal kommune nå skal utvide kapasiteten med 52 plasser, håper enhetslederen at de blir hørt av politikerne og at utvidelsen blir på bakkeplan og ikke i etasjer.

0 resultater