Aktvitetar hausten 2018

Her kan du lese meir om Førde Pensjonistlag og kva vi står for

Vi har over 200 medlemer, og vil gjerne ha deg med på laget.

Vi arrangerer mellom anna månadlege møte medulike fagtema og hyggeleg sosialt samvær. Vi arrangerer fellesturar, seniortrim kvar veke, og likar du å synge kan du vere med i seniorkoret.

 

0 resultater