Ole John Østenstad; prosjektleiar og rådmann i den nye Sunnfjord Kommune.

Velkommen til pensjonistmøte 

Onsdag 17. oktober kl 16 00 i Viking 

Prosjektleiar og rådmann for Sunnfjord Kommune; Ole John Østenstad kjem og fortel om arbeidet med etablering av den nye kommunen og kva dette vil bety for oss.

Det vil også bli orientert om status for aktivitetssenter i Hafstadparken.

Velkommen til ein hyggeleg ettermiddag.

 

0 resultater