Per Christian Ellefsen  engasjerte  publikum  under helsekonferansen på Gardermoen. Her sammen med leder av Pensjonistforbundets helse- og sosialutvalg, Wenche Malmedal.  (Foto: Trond H. Nedrebø)

Kom, begeistret og engasjerte

Å være raus med seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse. Hvordan vi kommuniserer, påvirker også hvordan vi har det i hverdagen.

Pensjonistforbundet hadde engasjert ingen ringere enn skuespiller Per Christian «Elling» Ellefsen til å kåsere på verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Et hundretalls deltagere på forbundets helsekonferanse på Gardermoen fikk ta del i at Ellefsen raust delte sine erfaringer, begeistret og engasjerte tilhørerne.

 

Skape forbindelse

Temaet for årets verdensdag for psykisk helse er «Vær raus», en oppfordring til alle om å vise raushet i hverdagen, både med seg selv og ikke minst i forhold til andre. Sentralt i Per Christian Ellefsens kåseri sto kommunikasjon, rett og slett hvordan vi skaper forbindelse til mennesker rundt oss, men også til og med oss selv.

Årets tema er det siste i rekken i treårsperioden hvor «identitet og tilhørighet» har vært et overordnet tema. For to år siden ble det fokusert på opplevelsen av tilhørighet og det å være trygg på egen identitet. I fjor ble det lagt vekt på glede i hverdagen, og det å skape en meningsfull hverdag for seg selv og andre.

 

Ulikhetenes plass

Hva skjer når vi møter mennesker som er ulike oss selv? Klarer vi å akseptere ulikhetene? Mennesket er født med en viktig egenskap, nemlig raushet.

- Hva legger vi i ordet raus, spurte Ellefsen forsamlingen. Han fikk flere gode tilbakemeldinger, blant annet å dele med andre, gjøre noe med andre og for hverandre.

- Med raushet går det an å utrette store ting. Å være raus krever at du bruker energi, at du engasjerer deg. At du er åpen og nysgjerrig. Nysgjerrigheten er en stor dyd, og det betyr at du viser interesse for og engasjerer deg i et annet menneske. Det er viktig å kunne spørre og involvere seg i andre, sa Ellefsen blant annet.

 

Raus med seg selv

Per Christian Ellefsen la også vekt på at det å skape glede for andre, er en viktig del av det å være raus.

- Men det er også viktig å være raus med seg selv, akseptere seg selv. Det beste vi kan gi andre og oss selv er ro, trygghet og varme, mente Ellefsen.

Årets kampanje har fokus på hvordan raushet kan gi bedre psykisk helse. Kampanjen «Vær raus» har ord som vekker positive assosiasjoner og oppfordrer alle til aktiv handling.

0 resultater