Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen besøkte helsekonferansen på Gardermoen onsdag. Her sammen med Wenche Malmedal, leder av Pensjonistforbundet helse- og sosialutvalg, og forbundsleder Jan Davidsen. (Foto: Trond H. Nedrebø

Eldreminister i storform

- Pensjonistforbundet er mine allierte, og vi skal ha et godt samarbeid, sa Åse Michaelsen, landets første eldre- og folkehelseminister på Gardermoen onsdag.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen var i storslag da hun onsdag møtte nærmere 100 tillitsvalgte i helsekonferansen i regi av Pensjonistforbundet på Gardermoen. Hennes budskap om reformen «Leve hele livet» som regjeringen har lansert, falt i god jord. Ministeren fikk gode tilbakemeldinger og noen ekstra gode råd med på veien.

 

Godt samsvar

Selv om det er godt samsvar mellom Pensjonistforbundets handlingsprogram og eldrereformen «Leve hele livet», passet forbundsleder Jan Davidsen å trekke fram sentrale og viktige saker som Pensjonistforbundet er opptatt av.

Han nevnte blant annet at forbundet var opptatt av å bygge allianser, for å kunne påvirke fordelingspolitikken i samfunnet og for dem Pensjonistforbundet er til for.

- Vi må ikke sykeliggjøre og stigmatisere eldre mennesker gjennom det nye ombudet regjeringen vil lansere. Pensjonistforbundet vil ha et eget, landsdekkende eldreombud, atskilt fra pasient- og brukerombudet. Vi ønsker å fjerne alle aldersgrenser, det seg være for operasjoner, førerkort, dommere og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Vi er ikke i posisjon til å påvirke pensjonistenes økonomi og fordelingspolitikken. Derfor krever vi forhandlingsrett på løpende pensjoner i folketrygden, slik vi hadde fram til 2011. Forskjellene blant eldre vokser, det kan vi ikke akseptere. Og vi kjemper mot at eldre skal oppleve utenforskap og er for at de eldre skal tas på alvor og ha medbestemmelse, listet Davidsen opp.

 

Eldres ressurser

- Eldre har ulike ressurser, behov og interesser. Dette endrer seg i livsløpet, og derfor må vi se på tjenestene og hvordan disse er satt sammen, slik at vi kan skape det aldersvennlige samfunnet som regjeringen og Pensjonistforbundet er opptatt av, sa Michaelsen, som flere ganger understreket det nære og konstruktive samarbeidet med landets desidert største eldreorganisasjon.

Eldreministeren er opptatt av verdighet i eldrepolitikken og å planlegge for at eldre skal kunne være aktive gjennom hele livet, samtidig som det finnes gode tilbud om hjelp når det behovet oppstår. Blant de sakene eldreministeren la vekt på, var at eldre skulle være i sentrum, bokstavelig talt.

- Vi må bygge generasjoner sammen, og de eldre må få oppleve liv og aktiviteter, nært sentrum, og ikke bli plassert langt utpå landet. En viktig forutsetning for å skape et aldersvennlig samfunn, er at kommunene kjenner sine eldre. Derfor er hjemmebesøk et viktig tiltak, sa Åse Michaelsen blant annet til den lydhøre forsamlingen.

0 resultater