På Hovinmøtet: Ordfører Gunnar Krogstad i Melhus kommune la frem sin kommunes svar på eldreøkningen.

Eldrebølgen - storm i et vannglass?

Høstens tre regionmøter er nå vel gjennomført: 5. september hos Hovin lokallag, 12. hos Klæbu og 19. hos Orkdal lokallag. Hovedtema på samlingen var Fylkessammenslåingen, Verving, "Politisk arbeid i din kommune" og Helseutvalgets arbeid og planer fremover.

De tre møtene samlet 123 deltakere fra 28 lokalforeninger og fylkeslaget. Vertslokallagene hadde lagt godt til rette, med flotte møtelokaler, god mat og fine underholdningsinnslag. Så tusen takk til arrangørlagene!

På Hovin var det ordfører i Melhus kommune, Gunnar Krogstad, som hadde temaet politisk arbeid i din kommune. Han presenterte omstillingsprosjektet «Hundre år i eget hjem». Prosjektet sier noe om og legger planer for hvordan kommunen skal møte økningen i antall eldre i de kommende ti-årene. Fremlegget tydet på at Melhus kan bli et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner.
I Klæbu var det Einar Skei, som sitter i eldrerådet i Klæbu kommune som hadde dette temaet. Han fortalte fra sitt eget opplegg for eldrerådsopplæring i sitt område og om en rekke helt konkrete saker de har arbeidet med. Det å høre om positivt og konkret arbeid som gjøres på noen steder kan være til inspirasjon for folk som kommer fra kommuner der det ikke jobbes like aktivt og godt med saker som gjelder eldre.

Knut Bakken fra Frosta lokallag kom til Orkdal-møtet og fortalte om vervemetoder de benytter seg av i sitt lokallag, fremført med humoristisk snert og praktisk tilnærming: Stå på stand på den lokale butikken og gi de forbipasserende meget kort betenkningstid! Og hva med å gi bort et årsmedlemsskap i pensjonistforbundet i gave? Bakken hadde gjort det selv og vedkommende er fortsatt medlem... Oppsummert fra de tre møtene er det "munn-til-munn-metoden" som fungerer best! Snakk med folk og snakk positivt om forbundets alle gode saker og det vi har oppnådd (f.eks. "slippen" tilbake i postkassa).

Fylkessammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeslag vekker lite harmdirrende motstand, men en viss bekymring for ivaretakelsen av lokallagene var merkbar blant møtedeltakerne. Fremtiden vil forhåpentlig vise at uroen var unødvendig.

Helseutvalgets mange arbeidsområder engasjerer alltid og de tar opp saker som ligger mange nært; tannhelse, busstilbud og syketransport, nok sykehjemsplasser, brukermedvirkning i helsetjenester, overgrepssaker mot eldre, fastlegenes situasjon/fastlegeopprøret, god og bra mat på eldreinstitusjoner, med meget mere...

En ting er sikkert: det er alltid både hyggelig og nyttig med disse regionale møtene. Og viktige tema å ta opp, ja det slipper vi aldri opp for!  

Tilslutt: Den såkalte "Eldrebølgen" og dens konekvenser er sterkt overdrevet. Det mener ihvertfall Seniorrådgiver i PF og samfunnsøkonom Sindre Farstad. Hans artikkel "Eldrebølgen - storm i et vannglass" (s. 10-27) fra bladet "Samfunn Økonomi 1-2018" vedlagt her.

0 resultater