Styremedlem Anne Lise Tangen gir instruksjoner for gruppearbeidet.

Regional samling på Sandvollan

Leder i Sandvollan Pensjonistlag, Per Einar Trana, ønsket velkommen til årets sjette og siste ledersamling i forsamlingshuset "Mekken". Regnet som har øst ned i tre uker tok plutselig slutt, og det ble et strålende møte, både ute og inne!

Møtelokaler i regionen og samarbeid mellom lagene ble et viktig tema for samlingen. De samme utfordringene finner vi i flere regioner. Deltakerne ble oppfordret til å starte planlegging om mulige felles møter og tema for neste år, og også om det er hensiktsmessig å variere møtested. Medlem i fylkesstyret, Tove Haugvik, viste til hvordan Namsskogan Pensjonistlag gjør det; de rullerer på å ha møtet nord, midt i og i sørdelen av kommunen. Dermed får alle mulighet til å delta, selv om noen også reiser til alle møter.

Lokale saker er det også viktig å støtte opp om sammen. En aktuell sak for regionen er matkvaliteten for beboere på institusjon i Inderøy. Mandag bestemte politikerne i Inderøy at det skal bygges felles produksjonskjøkken i forbindelse med det nye helsehuset som skal bygges på Straumen. I vedtaket ligger det også at det skal bygges et fullverdig mottakskjøkken ved det nye helsebygget i Mosvik, som skal tilberede og servere maten som leveres fra produksjonskjøkkenet. Man kan frykte at dette kan føre til dårligere mat og mindre trivsel. 

Programmet ellers var som for de andre samlingene; sammenslåingsprosessen, vedtak fra Landsmøtet og ny handlingsplan, verving, informasjon fra Helseutvalget og gruppearbeid.

Helseutvalgets Tor Lånkan informerte hvordan utvalget har jobbet med blant annet Fastlegeopprøret. Fastlegeordningen ble innført i 2001, men den har vært sterkt kritisert den siste tiden. Fastlegene har fått alt for mange oppgaver, noe som kan bidra til at unge leger ikke søker slike stillinger og eldre leger søker andre jobber. Helseutvalget og Pensjonistforbundet har engasjert seg i det såkalte Trønderopprøret, fordi fastlegen er en viktig person for mange av oss. Hvis ordningen står i fare, så er det nødvendig å si fra. 

Tor Lånkan viste til et oppslag i Aftenposten samme dag: Legeforeningen og statsråd Høie har undertegnet en avtale om å se på følgende: 1. Hvor mange nye oppgaver fastlegene har fått  2. Oppgaver de ikke kan droppe, men som de ikke får betalt for  3. Åpne for at fastlegene kan ha færre pasienter på listene uten å tape penger.

Helseministeren uttaler at det er enighet om at oppgavemengden er blitt for stor, og at pasientlistene må ned. Med utgangspunkt i et forarbeid vil Regjeringen vurdere tiltak for å rekruttere flere fastleger og eventuelt andre tiltak for å redusere arbeidsbelastningen for fastleger.

Presidenten i Legeforeningen, Marit Hermansen, uttaler at fastlegekrisen er ikke over med dette. I morgen er det like stor arbeidsmengde for fastlegene. Derfor er det viktig å få i gang arbeidet, og at Regjeringen og Legeforeningen blir enige om et forpliktende mål.

Tor Lånkan vurderer denne avtalen som en stor seier for Trønderopprøret, men tror at det nok vil ta mange måneder før det kommer tiltak. Helseutvalget vil følge utviklingen, og er klare til å gi sin støtte for å opprettholde et trykk i saken.

Helseutvalget jobber som sagt med mange andre saker også, noen av dem er det referert til i tidligere nyhetsinnlegg fra regionale samlinger. Helseutvalget følger ellers med på at det ikke kommer inn noen aldersdiskriminerende tilbud i helsesektoren.

 

0 resultater