Jan Davidsen (til venstre) og Bengt Eriksson. Foto: Henning H. Rønhovde

– Skremmende med teknologi?

Teknologi og digitale verktøy var noe av det som møtte de mange frammøtte på Eldredagen 2018.

Hele 112 mennesker fant veien til Folkets hus i Kristiansund mandag 1. oktober for å markere eldredagen. Her var det blant annet tale ved kristiansundordfører Kjell Neergaard, servering av kaffe og snitter, og sang og musikk signert Elg. At så mange møtte opp gledet arrangementkomiteens leder, Bengt Eriksson og Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen. Sistnevnte hadde tatt turen til Kristiansund for å holde festtale til de frammøtte.

– De eldre er en ressurs. De må aktiveres og opplæres, men det må skje på deres premisser, sa Davidsen til Tidens Krav.

Han refererte til den generelle teknologiske utviklingen i samfunnet, og mente at man er nødt til å øke volumet på opplæringen slik at de eldre kan delta aktivt på alle områder.

– Ikke alle kan sende en e-post, ikke alle vet hva apper er eller hva de kan gjøre. Dette ønsker vi at de fleste eldre kan lære seg.

Jan Davidsen (til venstre) og Bengt Eriksson. Foto: Henning H. Rønhovde

«Kompen»

Kommunikasjonsansvarlig ved Helseinnovasjonssenteret, Signe Sefland, holdt også tale. Om teknologi og digitale verktøy myntet på de eldres hverdag. Det er et nasjonalt mål at omsorgsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsektoren innen 2025.

Sammen med kollegene Lillian Karlsen (prosjektmedarbeider) og Jeanette-Christin Hanneseth Størseth (fagansvarlig) hadde de tatt med seg hva de snakket om. Helseinnovasjonssenteret presenterte således ikke bare flotte ord om en enklere hverdag.

– Nå kan dere komme ut i gangen og kjenne og ta på, avsluttet Sefland fra talerstolen.

– Skremmende med teknologi? Pføy, jeg har jo jobbet i Televerket i 45 år! utbrøt Ingeborg Enge noe lattermildt til Tidens Krav da vi spurte henne om det du skjønner vi spurte om.

På bordet i gangen lå duppedingser og brosjyrer: Fallsensorer, trygghetsalarmer og bevegelsesdetektorer. Foran bordet stod en rekke nysgjerrige eldre og spurte.

– Nå har vi rigget grunnmuren, nå skal vi bygge kompetanse. Velferdsteknologien skal integreres i helsetjenesten, sa Lillian Karlsen.

– Denne for eksempel, kaller vi bare «Kompen», forklarte Sefland og pekte på noe som mest av alt lignet en kombinasjon av en gammel tv og fronten på en mikrobølgeovn.

– Kun en knapp. Som du vrir på. «On» og «off». Denne kan bidra til å redusere ensomhet og isolasjon.

Her viser Lillan Karlsen fram «Komp» til Reidun Fevang som var med for å markere eldredagen for første gang. Foto: Henning H. Rønhovde

I Norge har 26.000 eldre over 75 år kun kontakt med familie og slekt én gang i måneden eller sjeldnere. «Komp» fra No Isolation kobles opp mot hjemmenettverket, og via apper kan familiemedlemmer «dele bilder, meldinger og gjennomføre videosamtaler med sine analoge besteforeldre».

– Denne har jeg sett før, det var da Kreftforeningen presenterte den, kommenterer Ingeborg Enge som var én av mange som tok turen innom Helseinnovasjonssenterets stand.

– Du må skrive at det var for lite mat! Bare ei brødskive, sier ei før hun fyker ned trappene og ut av Folkets hus.

Helseinnovasjonsgjengen kan ikke annet enn å le:

– Sånn er det når det er så godt oppmøte.

At så mange møtte opp til markeringen av eldredagen i Folkets hus er på sett og vis betegnende. De eldre blir stadig eldre og stadig flere.

1. oktober har vært de eldres dag helt siden FNs generalforsamling i en resolusjon utpekte denne datoen som Den internasjonale eldredagen. Året etter ble dagen for første gang markert i Norge. Dog markerte FN sitt engasjement for de eldre første gang i 1982, med en verdenskonferanse om eldre i Wien. Målet med dagen er blant annet å sette fokus på at verdens befolkning blir eldre. Både globalt, nasjonalt og lokalt er det befolkningsgruppen 60+ som øker mest.

Ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard, holdt hilsningstale under eldredagen. Her i samtale med Ragnhild Blikeng. Foto: Henning H. Rønhovde

Ifølge FNs beregninger vil antall eldre i verden stige med 56 prosent - fra 901 millioner mennesker til mer enn 1,4 milliarder mennesker - i perioden 2015 til 2030. Innen 2030 vil antall mennesker over 60 år være høyere enn antall mennesker mellom 15 og 24 år. I tillegg kan mennesker som blir født i Norge i dag ha en forventning om å leve i snitt 30 år lenger enn de som ble født for 100 år siden. Dette er en sosial og økonomisk utfordring for samfunnet.

Teknologien og all verdens digitale verktøy kan aldri erstatte mennesket og den menneskelige kontakt. Men nyvinningene kan bidra til å føre oss, menneskene, sammen. Bare det kan sies å være et framskritt. For både teknologien og mennesket.

0 resultater