Pensjon fra første krone

Pensjonistforbundet støtter forslaget om at innskuddspensjon skal tjenes opp fra første krone i lønn.

Ap og SV har fremmet et forslag i Stortinget om at innskuddspensjon skal tjenes opp fra første krone i lønn.
I dag er det kun lovfestet at lønn over 1 G skal gi pensjonsopptjening. Det foreslås samtidig at man får beholde pensjonsopptjening ved kortere arbeidsforhold enn 12 måneder, ved lavere stillingsandel enn 20 prosent, og lavere alder enn 20 år.

Pensjonistforbundet har sendt et høringssvar til Stortinget om lovforslaget som hadde muntlig høring i Stortinget 28. september 2018. Finanskomiteen skal avgi sin innstilling senest 23. oktober 2018.
Da får vi vite hvilke andre partier som støtter forslaget, og om det får flertall på Stortinget.
(Oppdatert 18.10.2018: Finanskomiteen har vedtatt å utsette debatten og innstillingen om pensjon fra første krone til slutten av januar 2019)

- Vi mener det er et rettferdig og positivt forslag som vil styrke pensjonssystemet og bedre inntektsgrunnlaget for fremtidige pensjonister. Det vil være et viktig virkemiddel for å redusere de økonomiske forskjellene blant fremtidige pensjonister, og er viktigst for arbeidstakere med lav lønn og lavest pensjonsopptjening, sier generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman.

Dagens lovverk er utdatert og rammer svært uheldig. Dersom du arbeider i en bedrift med innskuddspensjon skal arbeidsgiver sette av pensjonssparing tilsvarende minimum 2 prosent av årslønnen din. I dag kan imidlertid arbeidsgiver holde 1 G av lønnen utenfor ved beregningen av innskuddspensjon.
Det innebærer at nesten 100 000 kroner av årslønnen ikke er pensjonsgivende. Dette fradraget utgjør mest for dem med lavest inntekter og rammer dermed usosialt, som igjen betyr at nåværende pensjonssystem bidrar til at økonomiske forskjeller i yrkeslivet forsterkes i pensjonisttilværelsen.

Personer som jobber hos en arbeidsgiver i mindre enn 12 måneder får ikke med seg det de har spart opp i innskuddspensjon i løpet av perioden de har vært ansatt. Korte kontrakter er utbredt i enkelte bransjer, og er mer vanlig blant yngre arbeidstakere. Dagens lovverk kan skape problematiske situasjoner der arbeidsgivere bevisst tilbyr kontrakter som varer mindre enn ett år for å spare pensjonskostnader. Personer som bytter jobb flere ganger risikerer å samlet gå glipp av flere år med pensjonsopptjening. Forslaget om at arbeidstakeren skal beholde pensjonsopptjening for arbeidsforhold som har vart i mindre enn 12 måneder er derfor et viktig bidrag til et mer seriøst arbeidsliv, og det vil styrke pensjonsopptjeningen til arbeidstakere som ellers ville gått glipp av dette.

Du kan følge forslaget på Stortingets nettsider ved å trykke her.

Les høringsnotatet fra Pensjonistforbundet ved å klikke her.

0 resultater