Overgrep mot eldre i Norge

En ny rapport fra Nasjonalt kunnskapsenter om vold og traumatisk stress har utarbeidet en rapport om erfaringer og løsningsstrategier i forhold til overgrep og vold mot eldre i Norge.

0 resultater