Regional samling i Rørvik - og oppholdsvær da bildet ble tatt!
Helseutvalgets Eystein Stordal bak i midten. Foto: Knut Grindvik

Surt ute - men flott inne!

Rørvik Pensjonistlag hadde bestilt Rørvik rorbuer i anledning regional samling, og de flotte lokalene fungerte godt til formålet. Lagene som var til stede var: Rørvik, Ytre Vikna, Otttersøy og omegn, Bindal og Terråk.

Vi vil først takke for oppmøtet og engasjementet som ble vist på møtet. Det er uten tvil givende for fylkesstyret å treffe styremedlemmene og diskutere i plenum og grupper.

Ambulansetjenesten nord i Trøndelag ble en sentral sak da helseutvalgets Eystein Stordal tok ordet. Det har den siste tiden vært skrevet svært mye i avisene om denne saken, og Rørvik ligger nettopp i et av de utsatte områdene. 

Det er ingen tvil om at ambulansetjenesten i dag er noe helt annet enn for noen år tilbake. Den er ofte omtalt som et sykehus på hjul, og Eystein Stordal understreket at han gir all ære til personalet som betjener ambulansene, de er eksperter som gir trygghet for en god tjeneste. Paradokset er at mer spisskompetanse øker sjansen for at tjenesten sentraliseres.

Helsevesenet utvikler seg i retning av et system hvor du må bo nær alarmstasjonene for å få den hjelpen du trenger i riktig tid.  Stordal viste til at det på psykiatrisiden og ved mange illebefinnende er svært viktig å få hjelp innen en viss tidssone. Retningslinjene i dag tilsier at i byer og tettsteder skal ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 90 % av hendelsene. I grisgrendte strøk skal ambulansen være fremme innen 25 minutter i 90 % av tilfellene. Det har vært mange eksempler på at dette ikke er tilfellet - og at det ved flere tilfeller har endt i en drosjetur i stedet. 

Helse Midt Norge sier at dette er anbefalinger, og ikke etablerte krav. Helseutvalget i Trøndelag mener imidlertid at planer for ambulansetjenesten er basert på befolkning og historisk sett antall utrykninger. Responstid som er skissert er et minimumsnivå, og situasjonen føles ikke trygg. Helseutvalget har invitert klinikkleder Øystein Sende til en dialog, og møtet finner sted i morgen, torsdag. Etter møtet vil Helseutvalget, på vegne av fylkesstyrene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, sende en uttalelse til presse og andre.

0 resultater