Utsikt til Nesset og Langfjorden.

Septembermøte i Nesset pensjonistforening

Det er tirsdag 11. september.

Høsten har inntatt kalenderen og Gerd Myklebust kan på vegne av styret for Nesset Pensjonistforening, ønske 59 medlemmer velkommen til første medlemsmøte etter en fantastisk feriesommer med et flott varmt vær.

Møtet blir også denne gang hold i Norsk Folkehjelp Nesset sine lokaler. Gerd bar frem melding fra Berit Fredvig Erichsen som takker for hilsen i forb. med sin 80-års dag.

Etter åpningssangen «Pensjonistvise», går møtet over til dagens tema som i dag tar for seg vårt digitale samfunn og våre muligheter til å tilegne oss kunnskaper om digitale verktøy og bruk av disse.

Styremedlem Einar Olsen som er foreningens initiativtaker til dagens tema, gir ordet til Marie Teigland fra Nesset frivilligsentral som tar forsamlingen med på en inforunde om Frivilligsentralens internettaktivitet og prosjektet «Gaming». Interesserte er i tiden 17. - 20. september velkommen til delta i prosjektet som er spennende både for unge og eldre. Ikke minst kan deltakelse bidra til at også eldre kan få vekket interesse for databruk og internett.

Andre del av dagens tema er det Odd-Kjetil Torgnesskar som står for. Data og internett er kommet inn i det norske samfunn for å bli og Odd-Kjetil er invitert til å gi oss nysgjerrige et lite innblikk i hva internett er og hvorfor vi alle bør sette oss litt i stand til å bruke internett.

Nesset Pensjonistforening ønsker å gi så mange som mulig av foreningens medlemmer muligheter til å lære seg å bruke data og internett men samtidig er det viktig at det legges opp til gode og lett forståelige overgangsløsninger. Ingen skal føle at data og internett stenger de ute fra samfunnet. Ingen skal føle seg utgått på dato. Dagens tema er en bit av et internettprosjekt som Nesset Pensjonistforening ønsker å føre videre utover høsten og vinteren. Nesset Pensjonistforening håper mange medlemmer viser interesse for prosjektet.

Medlemsmøtets faste post «Ord for dagen», er det Elsa Myrvang som har regien på denne gang. Hun forteller litt fra sin barndom og hjemsted i Nordland og avslutter med et dikt.

Informasjon om styrets arbeid siden medlemsmøtet i juni, er det Mellvin Steinsvoll som gir. Han er også innom årets vellykkede 4-dagers tur i området Sogn og Fjordane og inviterer medlemmene til å gi innspill om turmål for 2019. Det er ønskelig at innspillene kommer så snart som mulig. Til slutt i informasjonsrunden, kan Mellvin fortelle om fin økning i foreningens medlemstall, men at enda flere er hjertelig velkommen med. I det viktige arbeid som Pensjonistforbundet på sentralt, fylkes og lokalt nivå skal utøve for medlemmene, er det viktig at vi er mange.

Audun Magne Rausandhaug fremførte et «one man shoow» der han med alles blikk rettet mot seg og med utgangspunkt i en fortelling om nøkken og huldra, utførte et kunstverk av et bilde. Audun Magne viste med dette et talent som var ukjent for de fleste i forsamlingen. Bildet ble forøvrig donert som gevinst i forbindelse med åretrekningen.

Sang og musikk er kjennemerke for Nesset Pensjonistforening. Dagens allsang blir anført av Ragnar Stubø og Ingar Hoem på trekkspill samt Mellvin Steinsvoll på gitar.

Etter salg av årer og trekning av mange fine gevinster, står snitter og kaffe klar. En stor takk til søstrene Gunnhild Dahle og Kari Bugge for enda en velgjort jobb i kjøkkentjenesten.

0 resultater