Åshild Selmer, Helseutvalget Nord-Trøndelag

Samling i Meråker

Meråker Pensjonistlag ønsket velkommen til samling i nyoppussede lokaler ved Meråker Stasjon. Deltakere var styremedlemmer i Meråker, Stjørdal, Åsen, Frosta, Skogn og Levanger og Frol Pensjonistlag.

Programmet på samlingen var som for de andre samlingene, se vedlegg. Leder i Meråker Pensjonistlag, Egil Haugbjørg, ønsket velkommen. Det samme gjorde ordfører i Meråker, Kari Anita Furunes.

Liv Thun orienterte om saker fra Landsmøtet og Handlingsprogrammet. Deltakerne kom spesielt inn på hvor viktig det er at Pensjonistlag og eldreråd trykker på saker som tannhelse og hørsel. Det ble også luftet at det føltes vanskelig å få til en dialog eller besøk av Hjelpemiddelsentralen. Det kan kanskje være en jobb for Helseutvalget å ta tak i.

Knut Bakken snakket om sammenslåingsprosessen. Det kom ingen motforestillinger fra salen, det ser ut til at lagene mener at deres egen hverdag ikke blir påvirket av omorganiseringen. Det er nå også slått fast at ved sammenslåing skal Trøndelag, i landsmøteperioden, representeres av leder og nestleder i Landsstyret, altså en fra hvert sitt gamle fylke. Praksis i dag er at kun leder stiller i Landsmøtet.

Ågot Istad fra verveutvalget fortalte om utvalgets arbeidsform. Når alle regionale samlinger er gjennomført vil verveutvalget lage en idebank, med tips fra lagene hvordan en kan verve nye medlemmer. Lagene fikk også utdelt vennevervingsbrosjyren, hvor verver og det nye medlemmet er med i trekning av et reisegavekort. Vinnerne vil bli trukket ut på Landsstyremøtet i desember.

Åshild Selmer holdt et engasjert innlegg om helseutvalgets oppgaver og fokus. En av sakene er ambulansetilbudet i Trøndelag, som ikke overholder sin responstid. Samme sak hadde også et stort oppslag i Trønder-Avisa samme dag. Helseutvalget skal ha møte med de ansvarlige for ambulansetjenesten i neste uke.

Åshild Selmer er en av våre velferdsteknologiambassadører, og var en av deltakerne i Risør forrige uke.  Hun understreket hvor mye tryggere vi kan bli i egen bolig med velferdsteknologi. Det er også mye penger å spare for kommunen, så kommunene som henger etter bør komme i gang snarest mulig.  Åshild snakket også om viktigheten av digital rapportering i hjemmesykepleien, som vil gjøre det mye enklere å følge opp at den enkelte får den behandlingen han eller hun skal ha. Det er mye å hente digitalt for utdannet helsepersonell. 

 

0 resultater