Trøndersbataljonen / Velferdsteknologiambassadører: Anne Lise Tangen, Toril Indergård, Åshild Wesche Selmer, Anne-Kari Minsaas, Dagrunn Austheim, Roald Jacobsen, Jon Bjarne Johansen og Knut Bakken

Kurs i velferdsteknologi

Pensjonistforbundet inviterte til opplæring i Risør. Samlingen besto av gode foredragsholdere og livlige dikusjoner. Vi kan slå fast at velferdsteknologi, og bruken av den, fortsatt er under utvikling.

Vi ser at det finnes svært mange private aktører i markedet. Samtidig er vi avhengig av nettopp disse for at produktene skal utvikles. Det Pensjonistforbundet er opptatt av er at det er brukerne som må si noe om hva behovet er, og i hovedsak få den hjelpen man trenger av kommunen.

Noen kommuner har kommet langt med å ta i bruk velferdsteknologi i helse og omsorgssektoren. Andre kommuner har ikke kommet helt i gang. Det finnes foreløpig ingen nasjonale standarder og retningslinjer for hvilke produkter som kommunene skal ta i bruk. Vi oppfordrer derfor kommunene til å samarbeide for å finne gode løsninger.

Ambassadørene er blitt bedre kjent med hvilke produkter som finnes på markedet. Om noen ønsker mer informasjon, er det bare å ta kontakt med en av ambassadørene, eller med prosjektleder Tone Bye i Pensjonistforbundet.

0 resultater