Elever fra Jessheim videregående skole har har hatt med seg 54 brukere av Ullensaker Frivilligssentrals tjenester på Mallorca-tur. (Foto: Johnny Syversen)

Unge hjelper eldre på Jessheim

- Jeg gikk til badestranda med ei jente i hver arm, og hadde det som plommen i egget!

Kåre Syltevik (97) stråler av opprømt begeistring og er full av lovord om elever fra Jessheim videregående skole. Prosjektet «Det lille ekstra» i Ullensaker arbeider for frivillig innsats og tiltak som sprer glede og gir økt livskvalitet for mennesker som har behov for det, uavhengig av alder. I april i år var 54 brukere av tjenestene ved Ullensaker Frivilligsentral med på en ukestur til Mallorca, nærmere bestemt hotellet Viva Sunrise i Alcudia. De frivillige var et korps av elever fra Jessheim videregående skole.

Årets tur var den femte i rekken. Den første turen som ble arrangert, hadde bare 12 deltakere. Gjennomsnittsalderen på årets deltakere var 77 år, eldste deltaker var Kåre Syltevik med sine 97 år. Flere i gruppa var godt over 90 år.

15 elever fra Jessheim videregående skoles utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag deltok sammen med sine kontaktlærere, Sigrid Bogstad og Thomas Ulverud.

- Gjennom deltagelse i meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet kan elevene bidra med egne ressurser og kunnskaper, og bli aktive deltagere i lokalsamfunnet.  Elevene skal bli i stand til å identifisere behovet for frivillig arbeid, planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak, og få praktisk erfaring med å bidra med noe som kan ha verdi for andre, forteller Rita Fjeld Hovden. Hun har i 18 år ledet Ullensaker Frivilligsentral.

Det frivillige arbeidet har som mål å øke livskvalitet til mennesker som har behov for bistand i hverdagen, men skal også bidra til å øke kontakten på tvers av generasjoner og kulturbakgrunn. Elevene skal oppleve å bety noe for andre og dermed også rekrutteres til omsorgsyrkene, men like viktig bli aktive frivillige i lokalsamfunnet.

- Målgruppe er eldre, mennesker med funksjonsnedsettelse, flyktninger og andre grupper. Elevene bidrar til at alle får en uforglemmelig uke. Mange av dem som deltar, bruker hjelpemidler som rullestol og rullator. Noen trenger hjelp til for eksempel å kle på seg, dusje og hente mat, forteller Rita Fjeld Hovden.

Deltakerne selv er fule av lovord om elevene, som evner å se alle og deres behov, sette seg ned og slå av en prat eller gi en arm å holde i. Alle som ønsker det, har anledning til å melde seg som deltakere på disse turene. I april 2019 står en ny tur på programmet! Allerede nå har mange deltakere meldt seg på.

- Jeg er mektig imponert over elevene ved Jessheim videregående skole, forteller Kåre Syltevik, tidligere rektor ved skolen. Til tross for sin høye alder, var han en av de sprekeste deltakerne på årets tur.

Folkehelse og livsglede er i fokus når generasjonene møtes på denne måten. Turen har gitt samhold, nye opplevelser, erfaringer og bekjentskaper.

- Vi er blitt som en stor familie, uttrykker en av de kvinnelige deltakerne, som har fått utvidet sin bekjentskapskrets gjennom denne turen.

Elevene selv uttrykker det slik: - Å være til hjelp, gir gode følelser, og vi har erfart at det er viktig å se alle og det hele mennesket. Elevene har dessuten gjennom dugnadsinnsats bidratt til å finansiere mesteparten av oppholdet på denne turen!

0 resultater