Nestleder i sparbu Pensjonistlag, Oddbjørn Buås, avsluttet samlingen med et dikt.

Regional samling i Stod

Styremedlemmer fra Stod, Steinkjer, Kvam, Verdal, Sparbu, Ogndal og Malm fikk en trivelig dag sammen i Stod, til glede og nytte.

Av og til er det godt bare det å treffes, og en slik dag ble det i solfylte Stod. På programmet sto saker fra Landsmøtet, handlingsplan, fylkessammenslåing og verving, noe som skapte spørsmål og diskusjoner.

Tor Lånkan fra Helseutvalget orienterte om saker som Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag er opptatt av for tiden. Den siste tiden har det vært færre stasjonerte ambulanser i norddelen av fylket. Fylkesstyret mener at ambulansetjenesten må opprettholdes på dagens nivå, og har bedt Helseutvalget ta opp saken med Helse Midt-Norge.

Ambulansetjenesten er i dag nærmest et sykehus på hjul, med bedre utstyr og med mer kompetent personell enn tidligere. Dette, samt mer bruk av ambulansehelikopter, har gjort at kostnadene har økt. I grisgrendte strøk med færre utrykninger, blir hvert tilfelle mer kostbart. Færre utrykninger betyr også at personalet får mindre vedlikehold av kompetansen. Dette er argumenter for sentralisering av tjenesten.

Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag mener at den kostnaden må vi ta, og Helseutvalget har avtalt et møte med Helse Midt-Norge. Vi har eksempler på at pasienter med eller uten pårørende har måttet tåle en flere timers drosjetur til sykehuset i Namsos, uten kvalifisert personell til stede.

Ellers har Helseutvalget over tid jobbet med Pasientreiseordningen, hatt møter og sendt brev. Det har vært forbedringer, men ennå er det eksempler på at ikke alt fungerer slik det skal.

Atb har innført en pasientreiseordning med takstsone for Inntrøndelag som tvinger pasienter over på buss når en skal på sykehuset. Tor Lånkan viste til et leserinnlegg i Trønder-Avisa denne uka hvor en pasient beskriver en personlig opplevelse. Hans reisetid økte fra 3,5 timer til nærmere 8 timer. Vedkommende beskriver at ordningen er lite fleksibel, skjemamessig komplisert og særdeles byråkratisk for alle, spesielt for eldre.

Tor Lånkan kom til slutt med et godt råd til oss alle: Aktiv livsstil er den viktigste handlingen som vi kan gjøre selv. Noe til ettertanke!

Deltakerne fra hvert lag ble splittet i fem grupper, hvor oppgavene var å diskutere temaene verving, lokalt arbeid og opplæringsbehov. Selve diskusjonene og erfaringsutveksling mellom lagene er et mål i seg selv. Hver gruppe leverte også et skriftlig produkt og delte erfaringer i plenum. Her kom det frem mye gode aktiviteter og råd, som vi tar med oss videre.

Som avslutning ville Sparbus Oddbjørn Buås fremføre et dikt skrevet av Andreas Jermstad. Diktet heter Lykken i livet, og ble en nydelig avslutning.

 

0 resultater