Medlem i fylkestyret Liv Thun, leder i Namdalseid pensjonistlag Agnar Moe, nestleder i fylkesstyret Knut Bakken og leder Ole Flakken.

Regional samling i Namdalseid

Høstens første samling ble holdt på Nadalseid, og Namdalseid pensjonistlag ønsket velkommen til Solhaug grendehus.

Det ble noen gode diskusjoner blant deltakerne under blant annet temaene fylkessammenslåing og saker på landsmøtet.

Leder i Namdalseid pensjonistlag, Agnar Moe tok spesielt opp saken om minstepensjonisters rettigheter og vilkår. Han fremmet et forslag om at Pensjonistforbundet sentralt bør sette ned en prosjektgruppe med fagpersoner som ser på minstepensjonsiters situasjon.

Liv Thun viste til at Pensjonistforbundet har tatt minstepensjonisters kamp i mange år. Odd- Harald Bjørnøy påpekte at Pensjonistforbundet har klart å få tatt minstepensjonisters sak opp til Stortinget, men at når flertallet i Stortinget har en annen oppfatning, blir det en vanskelig sak. 

Agnar Moe viste til at Stortingspolitikere lar seg påvirke av media og de lar seg påvirke av faktagrunnlag. Det vil alltid være en kamp om ressursene, og det vil være større sjanse til å vinne frem når argumentene kan underbygges av fakta.

Andre tema under samlingen var verving og Helseutvalgets arbeid, samt gruppearbeid med erfaringsutveklsing. Vi takker for oss!

0 resultater