Program høsten 2018

Sandvollan Pensjonistlag sitt program for høsten 2018 ligger vedlagt.
 

Vi håper at programmet skaper interesse, og vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen!

0 resultater