Fra venstre sitter Bjarne Jensen, Jan Davidsen, Yngve Åsholt, Heidi Nordby Lunde, Audun Herning og Rigmor Aasrud. Geir Helljesen er debattleder.

Behov for reformer – beskyldes for pensjonspopulisme

Det ble til tider høy temperatur når Pensjonistforbundet inviterte til debatt om perspektivmeldingen, «Eldrebølgen – skvulp i et vannglass» på åpningsdagens av årets Arendalsuke i en fullsatt Teltscene.

Det var Høyres Heidi Nordby Lunde som fikk opp temperaturen i panelet da hun kalte utredningen som blant annet professor emeritus Bjarne Jensen og Pensjonistforbundet har gjort av tallgrunnlaget til regjeringens perspektivmelding for sjokkerende Meldingen peker på utviklingstrekk i samfunnet fram mot 2060. Professor Bjarne Jensen er kritisk til perspektivmeldingen fordi han mener statistikken som benyttes i meldingen gir et skjevt bilde av utviklingen.

- Dere undergraver de nasjonale institusjonene som SSB og sier at NAV er uredelig. Det hadde vært mye ærligere om dere tok pengene rett fra barnebarna deres, sa Nordby Lunde.

Etterlyste forhandlingsrett

Også forbundsleder Jan Davidsen var opptatt av at perspektivmeldingens eldrebølge skaper avmaktsfølelse blant landets eldre. Han viste til den innsatsen eldre har gjort gjennom et yrkesliv og fortsatt gjør som frivillige. Og han etterlyste forhandlingsrett for å gi eldre medinnflytelse og medansvar.

Rigmor Aasrud fra Arbeiderpartiet var opptatt av at det blir utfordrende når vi blir flere eldre. Ikke minst til å ha nok tilrettelagte boliger og bok sykepleiere.

- Eldrebølgen har blitt brukt politisk. Det at vi blir eldre er en god ting. Effektiviseringen har også betydd mye. Skal velferdsstaten være bærekraftig må vi satse på den. Det er enten skattelette for de rike eller barnehager og eldreomsorg. Det handler om politikk, sa partisekretær Audun Herning fra SV.

Kunnskapsdirektør Yngve Åsholt fra NAV viste til at velferdsstaten er en internasjonal suksess, men han mente utfordringene framover er reelle.

Debattleder Geir Helljesen trakk også inn regulering av pensjon, og Aps forslag om endringer i reguleringsregiment for løpende pensjon ved å endre fra 0,75 til å regulere pensjonen med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst for å bøte på at pensjonister taper kjøpekraft.

- Pensjonspopulisme, kalte Nordby Lunde forslaget fra Arbeiderpartiet.

Forbundsleder Jan Davidsen varslet har Pensjonistforbundet vil fortsette å utfordre vedtatte «sannheter» som eldrebølgen, noe han høstet kraftig applaus for fra en fullsatt teltscene.

0 resultater