Junimøte i Nesset pensjonistforening

Tirsdag 12. juni kunne leder Ivar Trælvik ønske 54 medlemmer velkommen til siste medlemsmøte før ferien

Tirsdag 12. juni kunne leder Ivar Trælvik ønske 54 medlemmer velkommen til siste medlemsmøte før ferien. Møtet ble også denne gang hold i Norsk Folkehjelp Nesset sine lokaler.

Etter åpningssangen «Blåveispiken» og ord for dagen fremført av Gerd Myklebust, informerte leder Ivar fra styrets arbeid sisten sist medlemmene var samlet. Fra foreningens aktivitetskalender, ble det informert om foreningens deltakelse med stand under Eidsvågdagene, Sekkjepåsedagen i Vistdal og Eikesdalsdagene. Fra turprogrammet informerte Einar Olsen om dagstur 20. juni til Tingvollområdet. Et opplegg med både opplevelser og god mat.

Årets firedagers tur går i tiden 4. - 7. august. Reisemål denne gang er Sogn og Hafslo med vår gode venn Anders Lien som opplegger og reiseleder.

Dagens annonserte tema var «Er du interessert i datapåfyll?» På grunn av uforutsett hendelse, måtte temaets innleder Odd-Kjetil Torgnesskar melde forfall. Temaet blir satt opp igjen til høsten.

Under programposten «Rådets kvarter», informerte rådets leder Mellvin Steinsvoll om arbeidet med kommunens Helse- og omsorgsplan, ombyggingen av NOS og status for bygging av nytt helsehus ved kommunehuset. Vedr. helsehuset, så er det ingen tvil om at det råder en viss utålmodighet i forhold til fremdriften av prosjektet, men slik det er grunn til å tro, vil spaden kunne settes i jorda i løpet av våren 2019. Mellvin orienterte videre om markering av FNs eldredag 2018 i Nesset. Som hovedansvarlig for arrangementet, vil som tidligere, Råd for elder og funksjonshemma i Nesset påta seg den oppgaven. Etter samtaler med Nesset Pensjonistforening, har Rådet fått tilbakemelding om at de vil som tidligere år, delta som medarrangør. Markeringen vil skje tirsdag 2. oktober 2018 på Nesset Prestegard, og med Bjørn Austigard som hovedtaler.

Mellvin orienterte også kort fra forbundets landsmøte som ble avholdt på Gol dagene 4. - 7. juni. Blant de mange tunge saker som der var under behandling, er krav om at underreguleringen av pensjon skal bort. Videre at forbundets forhandlingsrett skal igjeninnføres, samt behandling av et omfattende men samtidig svært oversiktlig og godt Eldrepolitisk handlingsprogram for de neste 3 år. Under valgene, ble Mellvin Steinsvoll fra Pensjonistforbundet Møre og Romsdal og Nesset Pensjonistforening valgt inn i forbundets sentralstyre.

Mellvin avrundet sin orientering med at en av forbundets tunge saker gjennom de siste 18 måneder, har vært lønnslippen tilbake til postkassa for de som ønsker det. Saken er vunnet. Fra 1. juli 2018 vil den som ringer tlf.: 800 30 300 og registrerer seg som ikke bruker av digital løsning, få slippen i postkassa.

Fra medlemsmøtets sosiale del nevnes allsang etter tonefølge av Ragnar, Ingar og Mellvin, åresalg og ikke minst deilige snitter og kaffe fra søstrene Gunnhild Dahle og Kari Bugges utmerkede kjøkken.

Takk til dere alle for fremmøte og spesielt til dere som er bidragsytere. Nesset Pensjonistforening ønsker dere alle en riktig god sommer og hjertelig velkommen tilbake andre tirsdag i september.

referent: Mellvin Steinsvoll

0 resultater