Hovedbygningen På Rein er oppført i 1866 og tegnet av Stadsingeniør Dahl. Den er nå bolig for Hans Hornemann og kona Sissel Grimsrud. Foto: Heidi Løkken.

Himmelske smaker fra Reins Kloster

Praktgården Reins Kloster er en fryd for øyet, men kan også by på de mest guddommelige smaker.

Vegg i vegg med klosterruinene fra det som en gang var Norges religiøse hovedsete, bor tiende generasjon Horneman. Hans Horneman forvalter det som en gang var en av landets største kongsgårder med omhu, kreativitet og nyskapning.

 

Reins Kloster er kjent for sine økologiske kvalitetsprodukter. Her lages både akevitt, øl og iskrem. Først ute var isen. I 2009 ble det satt i gang full isproduksjon på gården. I mange år gjorde Hans alt arbeidet selv. Den første ansatte fikk han for et par år siden. Men hvorfor velger en sindig trønder å satse på is?

– Først og fremst er jeg veldig glad i is, men samtidig opptatt av økologisk landbruk. Jeg ønsker at flere skal få øynene opp for at det går an å drive økologisk. Da må du tilby folk noe spesielt, noe de ikke kan være foruten, sier Hans.

Alle råvarene i isen er fra Trøndelag. Melken kommer selvfølgelig fra egen gård. Nå har Reins Kloster 12 forskjellige smaker å velge mellom. Den mest unike er safran-isen, en smak de er alene om. Det siste året har de fått flere priser, noe som gjør at flere har fått øynene opp for den særegne, håndlagede isen.

 

Akevitten og ølet har fått god mottakelse og høy score i ulike tester. Snart flytter bryggeriet fra leide lokaler og inn i fjøsbygningen på Reins Kloster. Akevitten produseres i samarbeid med Arcus, og lages ikke på gården. Da Hans startet, var dette det første økologiske ølbryggeriet i landet. Reins Kloster-øl kom i butikkhyllene for fem år siden. Det har vært en spennende prosess. Nå kan han by på øl med både chili og lakrissmak.

– Jeg har fått tak i en profesjonell ølbrygger fra USA. Det er gull verdt å ha en fagmann på dette området. Han er også god på salg og markedsføring, og har bragt med seg mye ny inspirasjon, forteller Hans. Selv er han kunstfaglig utdannet, og får bruke kreativiteten sin på utforming av etiketter og emballasje på produktene.

 

Hans har et eget øye for kunst og arkitektur. Det gjenspeiles tydelig i gårdens mer moderne bygg. Kufjøset, som var ett av de første løsdriftsfjøsene i Trøndelag, er designet for å behage øyet. Hundehuset til familiens to kongepudler er arkitekttegnet for å stå i stil til hovedbygningen. Også hønsehuset er arkitekttegnet.

Klosterruinene og museumsparken er allerede en attraksjon og trekker mange besøkende. Hovedbygningen er bolig og derfor ikke åpen for publikum, men tre av rommene er fredet med interiør. Et av disse rommene er det enestående biblioteket med bøker tilbake til 1500-tallet.

 

Gården Rein ligger på et høydedrag i et flatt jordbrukslandskap med utsyn over Trondheimsfjorden. Rein omtales i Harald Hårfagres saga rundt år 900, men antagelig er den mye eldre. Mye tyder på at Rein kan være en av de tidligst bosatte trøndelagsgårdene for omlag 3000 år siden.

Fra år 870 ble Rein styrt av kongens årmann. Dette varte frem til kong Olav Kyrres ble konge i 1067. Han ga Rein til Skule Kongsfostre, som ble gift med Gudrun, søsterdatter til Olav den Hellige og Harald Hardråde.

På begynnelsen av 1200-tallet ble Skule Bårdsøn eier av Rein. Da Skule ble alvorlig syk, lovte han å gi gården til kirken hvis han ble frisk, noe han ble.

Klosteret ble opprettet i 1226, og tilhørte trolig Augustinerordenen. På denne tiden var klosteret større enn Nidarosdomen i Trondheim som ble utbygd senere. Det viser hvor viktig Rein var som religiøst hovedsete i Norge.

I 1704 kom Reins Kloster inn i Horneman-slekten. I 1866 ble dagens hovedbygning på Rein oppført. Den gamle fløyen ligger på klosterets opprinnelige kjeller.

0 resultater