Mellvin Steinsvoll

Stor aktivitet i Pensjonistforbundet

Velstandsutviklingen blant pensjonistene

Velstandsutviklingen blant pensjonistene i Norge, er i ferd med å gå i feil retning. De siste 4 år har til tross for sterk motstand fra Pensjonistforbundet, hver enkelt pensjonist som følge av et trekk på 0,75%, måtte tåle en reduksjon i sin pensjon i størrelsesorden 6.000 kroner pr. år.
Pensjonistforbundet er klar på at dette ikke kan fortsette. Vi som pensjonister må som alle andre i det norske samfunn, få ta del i velferdsutviklingen uten at det foretas særtrekk i vår utsatte lønn.
Pensjonistforbundets landsmøte første uke av juni i år, fattet mange viktige vedtak som vil få stor betydning for pensjonistene i Norge.  Foruten å styrke egen organisasjon på alle nivå, ble nytt og ambisiøst eldrepolitisk handlingsprogram vedtatt. Resultatene fra landsmøtet  viser at landets desidert største interesseorganisasjon for pensjonistene, vil noe og har ambisjoner om å få sin vilje gjennomført.
Slik vi kjenner vårt demokrati, så er det politikerne i de forskjellige forvaltningsnivå som legger rammer for utviklingen av folkets velferd og livsstandard. For Pensjonistforbundet er det viktig å ha god kontakt med de politiske Norge og det var derfor gledelig at LO-leder, Krf-leder, Ap-leder og SV-leder fant tid til å besøke pensjonistenes viktigste arena, Pensjonistforbundets landsmøte på Gol. At landets første og nyslåtte eldreminister ikke fant tid til å møte oss, var derimot skuffende. 
Mange av de områder som er nedfelt i Pensjonistforbundets nye eldrepolitiske handlingsprogram, er helt avhengig av politisk forståelse og vilje til å følge opp. Samtalene med de politiske lederne som møtte forbundets landsmøte, gav møtedelegatene tro på at det er mulig å nå fram med flere av de viktige sakene som forbundet har satt på sakskartet. Blant de saker det er grunn til å se løsning for på relativt kort sikt, er fjerning av den urettferdige underreguleringen av pensjon, tilbakeføring av forbundets rett til forhandlinger under pensjonsoppgjør o.l. og endringer i refusjonsordningen innen tannhelse. 
Pensjonistforbundet er aktivt på banen i arbeidet for landets pensjonister. Med de store eldrepolitiske utfordringer som er i dag og som vil forsterkes i tiden fremover, er det viktig med sterke og saklige røster i de fora der eldrepolitikk blir utformet.
Pensjonistforbundets røst er sterk og saklig når vi står sammen. Saken om «Slippen min» er en slik sak. Med stor saklighet og sterk samlet røst, fikk vi det politiske flertall vi måtte ha for å vinne frem. Saken vant vi og nå er det opp til de som ønsker å få slippen hjem i postkassa og ringe TLF.:  800 30 300 og reservere seg mot digital post.
Som styreleder for Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, vil jeg uttrykke stolthet over det vi kan få til når vi står sammen. Jeg vil takke alle medlemmer og lokallag og foreninger for deltakelse og engasjement. Skulle det være slik at du ikke er medlem av Pensjonistforbundet allerede, så er det enkelt å bli det. Ta kontakt, Pensjonistforbundet trenger deg og du trenger Pensjonistforbundet.
God sommer alle sammen.

 

Mellvin Steinsvoll
Styreleder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

0 resultater