Kristiansund Pensjonistforening har avsluttet møtevirksomheten før sommeren.

Vårens to siste medlemsmøter ble arrangert 26.april og 31.mai, begge med god oppslutning.

Begge møtene ble åpnet og ledet av Bengt G. Eriksson. På møtet 26. april var Svein Junge invitert for å foredra om prosjektet «Streambird - Watch it live». Streambird Pro As er en ledende leverandør av naturstreaming i Norge, som leverer streaming til flere lokale og nasjonale nettsteder. Det meste av filmingen skjer på Smøla, hvor direkte opptak av havørnreir er det viktigste. Her fikk vi blant annet se fra reiret til havørnene «Baron Blå» og «Baronesse Barfot», og andre fascinerende og spennende opptak. Det blir også streamet fra andre fuglearter, blant annet en hegrekoloni. Junge anbefalte oss å gå inn på streambird.no/live, hvor det hele kan sees direkte.

På møtet 31.mai møtte Tor Jan Sevaldsen for å foredra om «Dykking på Nordmøre». Sevaldsen har drevet med dykking og undervannsfilming i fem år, og viste oss fascinerende filmer og bilder fra livet under vann. Han fortalte om opplevelser av svært mangfoldige biotoper, og viste filmer med et yrende liv blant fisker og sjødyr. Filmene var tatt opp på forskjellige steder på Nordmøre, bl.a. i Batnfjorden, på Smøla og i Averøy. Sevaldsen har deltatt i NM med sitt «Nordmøre under vann», som han faktisk fikk sølvmedalje for.

Begge foredragene var svært interessante og fengende, og engasjementet blant de frammøtte var stort. På begge møtene ble det også tatt opp en del lagsaker, som prosjektet «Sterk og Stødig», den internasjonale eldredagen 1.oktober, kurs for eldrerådsmedlemmer, årets landsmøte i Pensjonistforbundet, høring om Kristiansund kommunes helhetlige helse- og omsorgsplan og repetisjonskurs for eldre bilførere.

Som vanlig kaffe og servering, på siste møte var snittene byttet ut med velsmakende bløtkaker. Mye musikk og sang, og selvsagt loddsalg. Eriksson ønsket alle vel hjem, og minnet om møtet 30.august.

0 resultater