KrF-leder Knut Arild Hareide høst applaus og mange godord, men understreket også det gode samarbeidet med Pensjonistforbundet da han tirsdag besøkte organisasjonens landsmøte på Storefjell. (Foto: Johnny Syversen)

Landsmøtet ville ha
bare ett helseutvalg

Med et overveldende flertall vedtok landsmøtet i Pensjonistforbundet å beholde dagens ordning med bare ett helseutvalg.

Landsstyret i Pensjonistforbundet hadde innstilt på at det skulle opprettes et spesialisthelsetjenesteutvalg og et folkehelseutvalg. Spesialistutvalget skulle bestå av personer med særlig god innsikt i spesialisthelsetjenesten. Folkehelseutvalgets skulle ha særskilt oppsyn med folkehelserelaterte spørsmål. Det var tiltenkt rollen som sentralstyrets rådgivende organ i alle saker av helsepolitisk karakter, deriblant bolig, teknologi, frivillighet, aktivitetssentra, samhandling og kommunehelsetjenesten.

NEDSTEMT

Landsmøtet i Pensjonistforbundet sa et rungende nei til to utvalg, og ville heller ha forsterket innsats og samhandling på alle fronter mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten (sykehusene). To helseutvalg ville – etter flertallets mening – klart bryte med intensjonene i samhandlingsreformen.

- Det er flott med klare og tydelige beskjeder. Nå blir oppgavene å finne fram til en god arbeidsform for det sentrale og de regionale og kommunale helseutvalgene i vår organisasjon, slik at utvalgene blir en kraftfaktor i vårt videre arbeid, sa forbundsleder Jan Davidsen da stemmeresultatet forelå.

SENTRALSTYRET

Landsmøtet har for øvrig vedtatt prinsippene om lik kontingent i Pensjonistforbundet, samt at sentralstyret skal utvides fra sju til ni medlemmer.

Sund Pensjonistlag i Hordaland hadde foreslått at Pensjonistforbundet skulle brukes foran alle lokalforeningers navn. Forslaget var støttet av Pensjonistforbundet i Hordaland med begrunnelse om at dette ville øke organisasjonens synlighet og bidra til bygging av merkevaren Pensjonistforbundet. Landsmøtet sa imidlertid et rungende nei til forslaget.

MER TIL OPPLÆRING

Kristelig Folkepartis leder, Knut Arild Hareide, besøkte landsmøtet tirsdag formiddag.

- I forhandlingene med regjeringspartiene om revidert statsbudsjett har vi fått inn tre millioner kroner til digital opplæring, blant annet til sosiale medier. Vi har til hensikt å doble denne summen i statsbudsjettet for 2019, sa Hareide og høstet solid applaus fra landsmøtet.

Han roste og rettet en takk til Pensjonistforbundet for at forbundet er tydelig, sterk og synlig og bidrar til at Norge blir et bedre land å bo og leve i for alle aldersgrupper.

 

0 resultater