Forbundsleder Jan Davidsen mener Stortingets forutsetninger er brutt i de fire siste trygdeoppgjørene. Nå vil Pensjonistforbundet  ha en juridisk betenkning av oppgjørene hvor alderspensjonen er regulert lavere enn prisveksten. (F

Vil ha juridisk betenkning
av negative trygdeoppgjør

Fire år med negativ regulering av alderspensjonene er nok. Nå vil Pensjonistforbundet ha en juridisk betenkning av hvordan pensjonene fastsettes.

Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen, mener at nok er nok. Til stående applaus fra nærmere 250 tilhørere på første dag av Pensjonistforbundets landsmøte på Storefjell varslet han en gjennomgang av lovligheten ved de fire siste årenes trygdeoppgjør, hvor pensjonistene har fått en pensjonsutvikling lavere enn prisveksten.

 

Bryter forutsetninger

- Da Stortinget vedtok pensjonsreformen, var det med forutsetning at alderspensjonene skulle reguleres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Det har aldri vært hensikten at alderspensjonene skulle reguleres lavere enn prisveksten, sa Davidsen i sin tale til landsmøtet.

Han gjentok kravet om at trygdeoppgjøret igjen må behandles av og i Stortinget før sommerferien.

Rette opp

- På den måten har Stortinget muligheter til å rette opp eventuelle skjevheter og dermed etterleve egne vedtak. Slik situasjonene er nå, fastsettes pensjonenes størrelse i strid med Stortingets forutsetninger, hevdet Davidsen og trakk paralleller til blant annet jordbruksforhandlingene.

- Ta ansvar

- Pensjonistene skal ikke ha mer enn andre, men vi finner oss heller ikke å få mindre enn den lønnsutviklingen de yrkesaktive tar del i. Nå må Stortinget ta ansvar for denne uheldige utviklingen, sa Davidsen og høstet ytterligere applaus fra salen. Forbundslederen uttrykte stor skuffelse over den feilaktige bruk av tall og forutsetninger som brukes i debatten om pensjonene.

- Det er skuffende at regjeringspartiene ikke vil møte oss i media og at Stortinget ikke vil møte Pensjonistforbundet til en åpen høring om årets trygdeoppgjør. Det er ikke vilje til å diskutere eller lytte til våre argumenter. Gledelig er det imidlertid at Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti arrangerer frivillig høring i Stortinget 13. juni, sa Davidsen.

Forhandlingsrett

Pensjonistforbundets krav om å få tilbake forhandlingsretten, slik tilfellet var fram til 2011, er en del av dette store bildet, mener forbundsleder Davidsen.

- På den måten kan vi skaffe oss muligheten til å ha ei hånd på rattet i fordelings- og likestillingspolitikken.

 

0 resultater