Kirsti Margrethe Holm

Kirsti Margrethe Holm er gått bort

Det er med sorg å måtte meddele at Kirsti Margrethe Holm er gått bort.

Kirsti Margrethe Holm har vært medlem av vårt helseutvalg siden oktober 2016. Kirsti var en egasjert og faglig dyktig kvinne og hennes gode og blide åsyn inspirerte mange. Hun tilførte utvalget unike kunnskaper som vi i dag drar nytte av. P.g.av sykdom måtte hun trekke seg fra utvalget i 2018, men var fortsatt like interessert i det viktige arbeidet. Hun vil bli dypt savnet og vi lyser fred over hennes minne.

0 resultater