Nedleggelse av servicepunkter i Oslo 

I forbindelse med at Ruter vil legge ned T-banens informasjonsskranker på Majorstua, Nationaltheatret og Oslo S, var Pensjonistforbundet Oslo innkalt til et møte med Ruter. Vi videreformidler svaret fra Ruter til informasjon.

Til Pensjonistforbundet Oslo

 

Tusen takk for møte i forbindelse med beslutningen om å avvikle Ruters salgs- og servicepunkter.

Bakgrunnen for møtet var at Pensjonistforbundet Oslo, i forkant av møtet, sendte brev til Ruter hvor de hadde synspunkter og innspill i forhold til beslutningen.

Enkelte av Pensjonistforbundet Oslos medlemmer er ikke komfortable med å bruke apper og lignende digitale verktøy, og har av den grunn fortsatt behov for å kunne kjøpe/fornye sin billett i en skranke med personlig betjening.

Som avtalt i møtet, vil vi gjerne bidra med faktainformasjon om de vurderingene som er gjort:

  • Det vil fortsatt være gode muligheter for kjøp av billett over skranke, i de 250 fysiske salgsstedene Ruter har i Oslo og Akershus (hos Narvesen, 7/Eleven, Deli de Luca, MIX, etc.)
  • Det er salgssteder for Ruters billetter i umiddelbar nærhet av salgs- og servicepunktene som avvikles. Eksempelvis på Majorstuen T-banestasjon finnes det fire kiosker på stasjonsområdet som selger Ruters kort og billetter.
  • Ruters Kundesenter (tidligere «Trafikanten»), med sin sentrale plassering på Jernbanetorget, vil fortsette å gi støtte for spesielle behov utover det å kjøpe billett (f.eks. refusjon eller rekonstruksjon av Reisekort) til alle kollektivreisende i Oslo og Akershus, både i sør, nord, øst og vest.
  • Det vil også være mulig å kontakte Ruter på telefon 177, om man ønsker det.

Ruter vil informere sine kunder om alternativene i god tid i forkant av avviklingen.

Vi har i vurderingene vært opptatt av at vi skal finne gode løsninger for alle brukergrupper. Om dere ønsker å videreformidle ovenstående informasjon til deres medlemmer i Oslo, på deres hjemmeside, i nyhetsbrev eller lignende, så kan vi gjerne supplere med relevante linker til ruter.no, bilder og lignende materiale.

Med vennlig hilsen

Arne Harstad

Leder Reiseinformasjon, salg og betaling

Ruter As

E-post arne.harstad@ruter

Telefon +47 90891235

www.ruter.no

 

0 resultater