Norge har færrest trafikkdrepte i Norden

Nå er Norge landet i Norden med færrest omkomne i veitrafikken per million innbyggere. Men den desidert største nedgangen i ulykker de siste årene, finner vi i Danmark.

Foreløpige tall for 2012 viser at totalt 873 mennesker døde på veiene i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Alle landene opplevde en nedgang sammenlignet med 2011, og samlet sett er reduksjonen på 12 prosent. Les hele artikkelen på Trygg Trafikk sine nettsider.

0 resultater