Bildet viser fylkeslederne og delegater fra Trøndelag fylke til Landsmøtet 2018.
Bak fra venstre: Fylkesleder i Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag Ole Flakken, Eldar Hernes, Anne Lise Tangen, John Emil Nielsen, Stein Aamdal, Ove

Formøte før Landsmøtet 2018

Landsmøtet 2018 holdes på Storefjell i Gol 4 - 7 juni. I den forbindelse møttes delegatene fra hele Trøndelagsfylket for å diskutere foreslåtte saker og handlingsprogram. Delegatene ble også enige om en oppgavefordeling.

Lokallag fra Pensjonistforbundet Nord-Trødnelag og Pensjonistforbundet Sør-Trøndelag har sendt inn en rekke saker til Landsmøtet. Nå blir det opp til delegatene å fronte dem videre.

I tillegg vil politikk videre de neste tre årene bli bestemt i løpet av den uken møtet varer. Derfor er det betryggende at delegatene møttes og fikk diskutert i forkant.

0 resultater