Vinteren 2017 fikk Pensjonistforbundet "Ukens champis" av Se og Hør for vår kamp for pensjonsslippen. Nå kan flasken endelig sprettes.

Nå kan du registrere deg for å få slippen på papir!

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett kom endelig svaret på hvordan pensjonister kan få «slippen» i Postkassen fra 1. juli, som Stortinget har vedtatt. Regjeringen legger opp til at de som ønsker utbetalingsmeldingen fra Nav i posten må reservere seg mot digital post hos Difi.

- Pensjonister som vil ha «slippen» i posten kan enten reservere seg mot digital kommunikasjon ved å ringe telefon 800 30 300, eller reservere seg på nettsiden vår, www.norge.no, velg «digital borger» og reservasjon i nedtrekksmenyen. Legg inn fødsels- og personnummer og du har reservert deg mot digital kommunikasjon. Du trenger ikke elektronisk id (bank ID) for å reservere seg. De som ikke er på internett kan få hjelp til det fra en slektning eller nabo. Men ringe er også helt greit, sier seniorrådgiver Stig Hornnes i Difi, Direktoratet for forvaltning og IKT.

Difi lover at det er tilstrekkelig kapasitet på telefon til å hjelpe pensjonister som vil reservere seg mot digital kommunikasjon, og dermed få «slippen» på papir.

- Det er godt å se at demokratiet virker. Stortinget lovet at «slippen» skulle komme i postkassen fra 1. juli i år. Vi har ventet og ventet på hvordan dette skulle organiseres. Løsningen regjeringen har valgt er god. Nå regner vi selvsagt med at Nav følger opp, sier generalsekretær Harald Olimb Norman.

Revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett står «slippen» omtalt slik: «Anmodningsvedtak om utbetalingsmelding på papir Det vises til anmodningsvedtak nr. 33 (2017–2018) av 11. november 2017: «Stortinget ber regjeringen fra 1. juli 2018 gi alle som mottar pensjonsytelser, valgfri rett til å få utbetalingsinformasjonen tilsendt løpende, per post.» Anmodningsvedtaket ble fattet ved behandlingen av Dokument 8:11 S (2017–2018), jf. Innst. 36 S (2017–2018). Arbeids- og velferdsetaten vil fra og med utbetalingsmeldingen for juli 2018 innføre en løsning for utbetalingsmeldinger på papir for pensjonister og uføre som måtte ønske det. Løsningen innebærer at Arbeids- og velferdsetaten legger Difis reservasjonsregister til grunn og sender utbetalingsmelding til dem som har registrert seg og deretter reservert seg der. Brukerne må da aktivt melde fra til Difi om at de ønsker å reservere seg mot all digital post. Difi tilbyr allerede i dag brukere å reservere seg uavhengig av om henvendelsen til Difi kommer digitalt, på telefon, eller per brev.»

 

 

0 resultater