Viktig: – Det er til stor hjelp i kampen for å fri tannlegehjelp til alle at personer som Ann-Karin Sæther står fram med sin historie, sier leder Mellvin Steinsvoll i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal. Foto: Sigmund Tjel

Pensjonistleder Mellvin Steinsvoll roser Ann-Karin Sæther for å stå fram:
– Vi kjemper den samme kampen

Leder Mellvin Steinsvoll i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal roser Ann-Karin Sæther som gjennom Driva gir kampen for at tannhelse skal sidestilles med andre sjukdommer, et ansikt.

får støtte: Ann-Karin Sæther får massiv støtte og ros for å stå fram med sine utfordringer rundt tannhelse.  Foto: Ragna Ellingsgård

Mandag denne uka trakk Ann-Karin Sæther ei tann heime i stua si. Hun er ufør, og har ikke råd til å gå til tannlegen.

– Nok er nok. Nå vil jeg vise den elendigheten som mange andre også opplever, men velger å skjule, sier Sæther – som sliter med periodontitt, en tannkjøttsjukdom som fører til at tannkjøttet løsner fra tennene.

Hun er sterkt kritisk til at utgifter til tannhelse ikke er en del av det offentlige helsesystemet der man får helsehjelp ved å betale en viss egenandel.

Får støtte

Nå får Sæther massiv støtte for at hun tar den belastningen det er å stå fram offentlig for å fortelle om situasjonen sin. Tannlege Johan Øiestad i Sunndal sier han setter stor pris på at Sæther forteller åpent om en utfordring som mange har.

– Fortjener ros

Leder Mellvin Steinsvoll i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal sier Sæther fortjener ros for at hun står fram og forteller sin historie:

– Pensjonistforbundet har lenge har kjempet den samme kampen. Vi etterlyser også en ordning der helsehjelp til tannhelse sidestilles med andre sjukdommer. Tennene er en del av kroppen og bør sidestilles med om du trenger hjelp fordi du har vondt i stortåa. Dette handler om livskvalitet for folk. I pensjonistforbundet ser vi det som svært viktig å sidestille hjelp til tannhelse med helsehjelp for andre sjukdommer.

Steinsvoll er overrasket over at politikerne ikke ser nødvendigheten av dette.

– Det blir for lettvint å si at kostnadene med dette vil sette velferdsgoder under press.

– Det ville vært en bedre løsning å bruke noen av de pengene regjeringa vil gi som skattelette, til å la alle få gratis hjelp til tannhelse. Jeg tror at dersom nok folk støtter opp om dette kravet vil politikerne bli nødt til å få det på plass. Det er til veldig stor hjelp for den kampen som kjempes for dette at personer som Ann-Karin Sæther forteller sin historie, sier Steinsvoll.

0 resultater