Aud-Berit Eidhammer

Ny medarbeider tilsatt.

Aud-Berit Eidhammer tilsatt fra 1.mai.

Aud Berit kommer fra Molde og er 60 år og har tidligere yrkeserfaring bl.a. fra bank. Hun skal nå frem til 30. juni være under opplæring sammen med Rolf Bjørseth som da går av  Håper hun blir tatt godt i mot og at hun vil trives i det gode selskap sammen med dere.

Hun gleder seg til å treffe dere og at man kan oppnå gode resultater til felles glede og gavn.

0 resultater