Optimister på møte. Fra v. Styrelder Mellvin Steinsvoll, leder av helseutvalget Jon Skarvøy, Pasient- og brukerombud  Runar Finvåg, rådgiver helse i forbundet Anne Hanshus og medlem av helseutvalget Odd-Roe S kogen.

Eldreombud – ett steg nærmere?

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal i dialog med Pasient- og brukerombudet.

I regjeringserklæringene fra Jeløya heter det: «Etablere et nasjonalt Eldre- Pasient- og brukerombud. Ombudet skal lokaliseres til et av de eksisterende pasient- og brukerombudene». Pensjonistforbundet har som krav at det skal opprettes et nasjonalt Eldreombud. Regjeringserklæringen sier at dette ombudet skal slås sammen med Pasient- og brukerombudet.

Selv om det ikke står i erklæringen at det skal opprettes et eget Eldreombud, så er dette et stykke på vegen mot målet. For å legge press på igangsettelse og etablering, samt innhold, hadde vi et møte med Pasient- og brukerombudet. Dette for å ytre synspunkter og komme videre.

Vi har tro på en snarlig etablering av ombudet og antyder at dette allerede kan komme i 2019. Så er det opp til oss å komme med innspill som gjør at ombudet kan ivareta de eldres interesse og overvåke at deres rettigheter følges opp.

0 resultater