Innsats mot pensjonistforeninger

Rundt om i landet er det pensjonistforeninger som ikke er medlem av Pensjonistforbundet. Landsstyret har diskutert saken. – Det er viktig at landets pensjonister organiserer seg, derfor ber landsstyret at fylkes- og lokalforeningene tar kontakt med disse foreningene med tanke på medlemskap, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Som medlemmer i Pensjonistforbundet har lokale pensjonistforeninger innflytelse over den politikken forbundet står for. Om det er ventelister på sykehjem, forhandlingsrett for pensjon eller boligpolitikk. Men rundt om i landet finnes det en rekke uavhengige pensjonistforeninger.

– De uavhengige foreningene har den sosiale hyggen i møtene, men som medlem av et nasjonalt forbund får du også innflytelsen. Det tror jeg mange ikke er helt bevisst på. Derfor ber vi våre tillitsvalgte om å ta kontakt med de uorganiserte pensjonistforeningene med tanke på å melde seg inn hos oss, sier Davidsen.

I tillegg til innflytelse, har Pensjonistforbundet også en rekke medlemsfordeler som medlemmene nyter godt av. En av de mest populære medlemsfordelene er avtalen med WK-advokatene.

- Det er de tillitsvalgte rundt om i landet som vet hvor de uavhengige foreningene er. Lurer du på hvordan du skal ta kontakt kan dere snakke med fylkessekretæren eller fylkeslederen, oppfordrer Davidsen.

Pensjonistforbundet har 230 000 medlemmer og 800 lokalforeninger.

0 resultater