Tannhelse bør inn i egenandelsordningen, mener Pensjonistforbundet i sine innspill til Blankholmutvalget.

Innspill om prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Pensjonistforbundet har kommet med innspill til det offentlige utvalget om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, Blankholmutvalget.

Vi har blant annet tatt opp at nødvendige tjenester skal bestemmes av faktiske behov, og ikke begrenses på grunn av alder. Vi etterlyser nasjonale kriterier for tildeling av plass på sykehjem og kvaliteter på tjenestene. Og vi ønsker at tannhelse inngår i liknende egenandelsordning som andre helsetjenester.

Blankholmutvalget skal levere sin NOU (norsk offentlig utredning) til Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2018. Målet er å få en helhetlig drøfting av prioriteringer i tjenestene og foreslå mulige prinsipper for prioritering. Alle innkomne innspill ligger på utvalgets nettside.

http://www.blankholmutvalget.no/

Du kan lese alle våre innspill til Blankholmutvalget ved å laste ned vedlegget.

 

0 resultater