Viktig pensjonsforslag fra Ap og SV

Ap og SV har fremmet forslag i Stortinget om å styrke de private tjenestepensjonene. Partiene har foreslått at opptjeningen i privat tjenestepensjon skal skje fra første krone du får i lønn og at det skal gis obligatorisk medlemskap i ordningen ved lavere stillingsandel enn 20 prosent, ved lavere alder enn 20 år og ved kortere arbeidsforhold enn 12 måneder.

I dag får mange deltidsarbeidere, vikarer og ungdom ikke medlemskap i pensjonsordningen på arbeidsplassen, og får dermed ingen pensjonsopptjening for den jobben de utfører. Private tjenestepensjoner har lovfestet at du blir med i pensjonsordningen dersom du har en høyere stillingsandel enn 20 prosent og er over 20 år gammel. Det er også lovfestet at arbeidsforholdet må ha vart i minst 12 måneder for at du skal få beholde opptjente pensjonsrettigheter. 12-månederskravet gjør at de som arbeider på vikarkontrakter kortere enn 12 måneder, bytter eller mister jobben innen 12 måneder ikke opptjener tjenestepensjon. Obligatorisk tjenestepensjon fastsetter minstekravene til pensjonsopptjening. For innskuddspensjon, som er den desidert mest utbredte tjenestepensjonsordningen, er minstekravet at det spares 2 prosent av årslønn over 1 G.

-Dette er et viktig forslag, sier leder av Pensjonistforbundet Jan Davidsen. En styrking av tjenestepensjonen vil bety at de ansatte får pensjonsopptjening for den jobben de faktisk utfører, og flere vil få en anstendig pensjon i alderdommen. Forslaget sikrer bedre pensjonsopptjening for dem med lave lønninger, og retter opp en stor urettferdighet for denne gruppen.

74 prosent av arbeidstakerne med innskuddspensjon får kun pensjonsopptjening for lønn som overstiger 1 G, omtrent 90 000 kroner (tall fra Finans Norge). For dem med lave lønninger medfører det at en betydelig del av lønnen ikke gir pensjonsopptjening.

-De økonomiske vilkårene dine i alderdommen avhenger i stor grad av hvilke vilkår du har hatt i arbeidslivet. Derfor handler kampen for et seriøst arbeidsliv også om å sikre pensjonistene en trygg økonomi, sier Jan Davidsen. Forslaget er også viktig fordi det vil stoppe useriøse bedrifter fra å tilby kortidskontakter for å unnlate å betale for tjenestepensjon, og jeg håper Stortingsflertallet gir sin støtte til forslaget, avslutter han.

0 resultater