Ikke fjern hjelpestønaden!

Mange pensjonister motter i disse dager et brev fra NAV med en sjokkbeskjed; Allerede fra 1.juli i år vil de ikke lenger få beholde sin hjelpestønad sats 0. Totalt 11 500 personer er omfattet av denne ordninger, der 70 prosent er 67 år og eldre, og de fleste mottakerne er kvinner. Avvikling av hjelpestønad «sats 0» betyr at inntekten reduseres med 13 560 kroner i året for dem det gjelder.

Hjelpestønad sats 0 ble gitt til dem som på grunn av varig sykdom eller skade hadde behov for hjelp i huset. Ordningen ble avviklet i 1992, men en overgangsordning sikret videreføring av retten for dem som allerede var innvilget stønad på avviklingstidpunktet. Pensjonistforbundet har fått flere telefoner fra fortvilte mottakere som nylig har fått brev fra NAV om at stønaden skal fjernes.

-Dette er et uverdig kutt for en gruppe med særskilt behov for hjelp på grunn av varig sykdom, sier generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman. Mottakerne har fått stønaden i over 26 år, og får nå en brå reduksjon i inntekten sin på 13 560 kroner i året, med kun tre måneders varsel. Mange eldre og uføre har allerede en trang økonomi og et så stort kutt i inntekten er dermed alvorlig.

Pensjonistforbundet har i dag sendt brev til Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og bedt om at de 11 500 mottakerne får beholde hjelpestønaden. Departementet rettferdiggjør kuttet med at mottakerne nå kan søke hjelp av kommunen.

- Jeg frykter at mange ikke vil få nødvendig hjelp når du ser hvor presset kommuneøkonomien er i store deler av landet, sier Norman. Vi må dessuten huske at de kommunale tjenestene også koster penger for mottakerne. Jeg håper regjeringen vil ta til fornuft og snu i dette spørsmålet, og videreføre retten til hjelpestønad sats 0 for disse 11 500 personene, sier han. Det er rett og slett smålig å skulle spare penger på en gruppe med særskilt behov for hjelp på grunn av varig sykdom eller skade, avslutter han.

0 resultater