Vararepresentant Kjell Aasebø og Jorunn Hammer, nestleder Liv Gangstad,  sekretær Laila Lysø, styremedlem Jan Erik Løkke, leder Per Einar Trana og kasserer Sigrid Mari Verstad.

Nytt styre klar for innsats

Sandvollan pensjonistlag hadde årsmøte i februar, og styret gleder seg til gode møter og aktiviteter.

I løpet av året samles medlemmene i Sandvollan Pensjonistlag på «Haugli», Korsavegen 270. Vi har interessante innledere om aktuelle tema i tillegg til Quiz.

Sandvollan Pensjonistlag ønsker alle velkommen til medlemsmøtene våre. På forsommeren arrangerer laget samling for pensjonistene ved Skjelvågen kai. Der det blir mulighet for å kjøpe både mat og kaffe.

0 resultater