Årsmøtet 2018

Det var godt oppmøte fra fylkeslagets 47 lokallag da årsmøtet ble holdt 13. mars i Trondheim. Kontingentstruktursaken og fylkessammeslåingen var de to sakene det var mest engasjement rundt.

63 delegater fra 38 lokallag og fylkesstyret var samlet på P-Hotels Brattøra denne tirsdagen i mars. Fylkesleder Anne Nordskag  ønsket velkommen og bad om et minutts stillhet for de medlemmer som døde i året som har gått. Børge Tingstad overtok deretter klubba etter å ha blitt valgt som møteleder. 

Fylkessammenslåings-prosessen medførte noe debatt. En del uttrykte bekymring for økonomien og lange reiseavstander i et nytt stort Trøndelag fylkeslag. Andre uttykte et ønske om at lokalforeningene skulle ha fått bedre informasjon underveis og at både sentrum og periferi, nord og sør, må bli like godt ivaretatt i prosessen. Likevel var det en samlet støtte til sammenslåingsutvalgets konklusjoner så langt og årsmøte stilte seg bak at det arbeides videre mot et ekstraordinært årsmøte til høsten.  

Den kommende landsmøtesaken om ny kontingentstruktur og nivå førte også til meningsutvekslinger. To lokallag hadde sendt inn forslag til årsmøtet med alternative forslag til landsstyrets innstilling til landsmøtet. Resultatet ble imidlertid at årsmøtet med et flertall vedtok å stille seg bak landsstyremøtets innstilling, som først og fremst legger opp til at forbundet skal ha lik kontingent i hele landet.

Etter lunsj holdt sentralstyremedlem Svenn Manum et interessant innlegg om forbundets sentrale aktiviteter og orienterte rundt saker som kommer på landsmøtet i juni. 

Anne Nordskag ble enstemmig gjenvalgt som fylkeslagets leder og ellers ser styret slik ut i den kommende perioden: nestleder Arne Silset (Sjetne PF), styremedlemmer: John Emil Nielsen (Røros PF), Mildrid Nesheim (Løkken PF), Lars Liabø (Kyrksæterøra), Ove Lysklett (Klæbu PF) og Kjell Gylland (Hovin PF). 1. varamedlem: Olga Berg (Rissa), 2. vara: Kjell Faxvaag (Hitra PF), 3. vara: Laila Hassel (Trønder Taxi PF).

0 resultater