Leder i Sunndal Pensjonistforening, Knut Fredriksen, og Tone Bye sammen med representanter for helse- og omsorgstjenesten. Fra venstre: Tove Lise Torve, Gunn Inger Lie, Anita Lehne, Anne Helene Gravem og Jeanette Handfloen Kalset.

VELFERDSTEKNOLOGI  HANDLER  OM  MENNESKER

Det handler ikke om teknologi, men om mennesker. Velferdsteknologi skal gi deg bedre muligheter til å mestre eget liv i alderdommen, var klar melding fra Pensjonistforbundets Tone Bye.

I underkant av 40 var møtt fram i Pensjonistsenteret mandag for å høre den svært engasjerte rådgiveren/prosjektlederens 90 minutter lange foredraget ”Velferdsteknologi. Jakten på det gode liv i vår kommune”.

Med utgangspunkt i at alle ønsker å bo heime så lenge som mulig, åpnet Tone Bye med å forsikre om at teknologien ikke skal ta over for ”de varme hendene”, men bygge videre på de ressursene som finnes. Derfor er det viktig å ta vare på de menneskelige nettverk og møteplasser. Imidlertid har vi forlatt ”storfamiliemodellen”. Det er ei ny tid, understreket foredragsholderen, og viste fram ”trygghetsklokka” si.

Fjernstyringa til tv’n, som vi tar som en selvfølge i dag, er velferdsteknologi. Likeså høreapparat og briller, kunne Tone Bye fortelle med klar adresse til de i forsamlinga som måtte være skeptikere. Snart kan det bli aktuelt med airbag innsydd i pysjamasen, slik det nå er blitt i alpinistenes utforantrekk, tilføyde hun og høstet munterhet.

Bruk av GPS opplever mange som overvåking. Tenk heller at det øker tryggheten, at det er trygghetsskapende teknologi. Det samme er røyk- og brannvarslere, brannteppe og komfyrvakt. Det fikk pensjonisten Harald Andersen til å fortelle at han nettopp hadde kjøpt ny komfyr, og at ekspeditøren på El-kjøp da hadde anbefalt ham komfyrvakt. Det gledet foredragsholderen å høre.

Trygghetsvandring i huset er å anbefale, og får dere tilbud om forebyggende heimebesøk, så ta i mot, var hennes klare råd. Rydd bort tepper og matter og alt som kan føre til fallulykker. Monter sklisikring og gelender i trappa, og husk at eldre trenger mer og bedre belysning, formante hun. Edgar Gundersen, som representerte de folkevalgte i salen, delte det synet og understreket at risikovurdering og -rydding var viktig forebyggende arbeid.

Trygghetsalarm er et godt hjelpemiddel, men den må virke over alt, ikke bare i huset. Digitale dørlåser, monterte fallsensorer og kamera på nattbordet for ekstra tilsyn, kan også gi økt trygghet. Hjelpemidlene skal imidlertid være passive hjelpere som ”jobber med hendene på ryggen” og gjøre brukerne mer selvhjulpne.

Mestringsteknologien har mye å by på, fortalte Tone By, og anbefalte alle å benytte seg av nettbrett og smarttelefonens mange muligheter. Det er ikke så vanskelig som mange tror, sa hun, og innrømte samtidig at ungene kan mer på det området enn hun selv, som er 50. Videosamtaler er flotte greier, og kan for eksempel gi fjernhjelp av logoped eller ergoterapeut. En app på mobilen kan minne deg på å ta medisiner som foreskrevet, og ”sladre” til hjelpeapparatet viss du glemmer. Det er også noe som kalles automatisk medisinrosett. Ved hjelp av smarttelefonen kan en i dag styre hele huset, dersom det legges til rette for det.

Muligheten til å kunne bo heime kan gjøres bedre viss kjøkken, bad og toalett utstyres med de finessene som i dag kan installeres. Trappa kan for eksempel bli et overkommelig hinder dersom en monterer en såkalt ”trapperullator”. Kunnskap om hva en kan gjøre og hva som finnes ”åpner dørene”, bokstavlig talt.

Det er også noe som heter velværeteknologi, og roboter til å ha kontroll på både gressplen og reine gulv ble anbefalt. Det samme ble el-sykkelen.

Pensjonistforbundet rådgiver stiller villig opp, sa hun, men forbundet trenger også hjelp for å unngå at hjelpemiddelsentralene blir nedlagt og at det blir lettere å bruke Husbanken. Tone Bye var glad for at både politikere og helsearbeidere hadde tatt seg tid til å være til stede, og hadde følgende råd å gi dem: Informer brukerne. Ta de eldre med på råd!

Fra Pensjonistforbundets folder sakser vi:

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Eget ansvar.

Det er grunnleggende idealer at vi skal mestre egen livssituasjon og klare oss selv i størst mulig grad. Vi har også et eget ansvar for å planlegge alderdommen. Velferdsteknologi kan være en del av denne planleggingen. Men da trenger vi mer kunnskap om hva teknologien kan bety i våre liv.

0 resultater