Fra venstre Tone Bye, Pensjonistforbundet, Helge Storøy, Romsdal regionråd (ROR).

Velferdsteknologi på kartet i Nesset

Nesset Pensjonistforening og Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset, samarbeider om eldrepolitikk og tirsdag 6. mars ble Velferdsteknologi i Nesset satt på kartet.

Nesset Pensjonistforening og Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset, samarbeider om eldrepolitikk og tirsdag 6. mars ble Velferdsteknologi i Nesset satt på kartet.

Hensikten med møtet var å understreke viktigheten av god kompetanse innen velferdsteknologien når en kommune eller den enkelte skal velge den beste teknologi for sitt behov.

Med bakgrunn i mange forfall som følge av sykdom i en influensatid, var fremmøtet godt. Ca. 45 hadde funnet vegen til møtelokalet.

Oppdatert velferdsteknologi er viktig i pleie og omsorgstjenesten i dag. Med bakgrunn i et økende behov innenfor denne tjenesten de nærmeste årene, blir god og tilpasset teknologi svært viktig framover som supplement til den menneskelige varme både for de som bor hjemme, i omsorgsboliger, bofellesskap og sykehjem.

De to dyktige foredragsholdere Tone Bye prosjektleder fra Pensjonistforbundet, og Helge Storøy prosjektleder velferdsteknologi i ROR, tok forsamlingen med på en interessant reise innen de forskjellige tjenesteområder der velferdsteknologien spiller en stor rolle allerede i dag, men som vil bli enda viktigere i tiden som kommer.

En konklusjon som kan trekkes, er at det i markedet finnes svært mye som bærer benevnelsen velferdsteknologi. Store deler av det som tilbys er bra og kan lette hverdagen for svært mange med behov for hjelp og kan hjelpe den enkelte til å kunne bo hjemme noe lenger enn hva som hadde blitt tilfellet uten teknologien. Samtidig som det finnes mye bra, er det også ting på markedet som en bør vurdere nøye før en går til anskaffelse, det er derfor viktig at en i utvelgelsen av hjelpemidler gjør det i samråd med god kompetanse innenfor området.

De to gode foredragsholderne inspirerte til både spørsmål og kommentarer fra de fremmøtte. Hovedkonklusjon må bli at dette var svært bra.

Som tradisjonen tro, ble det ved siden av det faglige, servert gode snitter og kaffe fra søstrene Gunnhild og Karis kjøkken, samt allsang med tonefølge av Ragnar Stubø og Mellvin Steinsvoll.

0 resultater