Styret i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal 2018. Bak frå venstre: Jens Peter Jelle -Stranda, Arnfinn Larsen – Ålesund, Roger Arne Hammer – Aure, 1. varamedlem Bengt Gustav Eriksson – Kristiansund. Foran frå ven

Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal vokser seg store

Styreleder Mellvin Steinsvoll kunne ønske årsmøtet til Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal velkommen med at de hadde nær tusen nyinnmeldinger i 2017. I dag representerer de i overkant av 15.000 medlemmer fordelt på 57 foreninger.

StyrelederMellvin Steinsvoll

Styreleder Mellvin Steinsvoll kunne ønske årsmøtet til Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal velkommen

med at de hadde nær tusen nyinnmeldinger i 2017. I dag representerer de i overkant av 15.000 medlemmer fordelt på 57 foreninger.

 

Årsmøtet hadde utarbeidet tre uttaler som handler om eldreomsorgens fremtidsutfordringer, deltakelse i kommunereformen og at pensjonsslippen skal tilbake i postkassen fra 1. juli.

 

To medlemmer gikk ut av styret dette året. Dette var Rolf Maridal fra Halsa og Karin Husøy fra Rauma. Nye som kommer inn er Arnfinn Larsen fra Ålesund og Gerd Misfjord fra Vestnes.

Forbundsleder Jan Davidsen

 

Årsmøtet ble avhold over to dager, hvor første dag var fagdag. Her møtte Forbundsleder Jan Davidsen som

foredrog om forbundets arbeid og fremtidsstruktur. Forbundet har landsmøte til sommeren og her er det en rekke forslag som vil kunne endre forbundet til en mere fremtidsrettet organisasjon med vektlegging på et endra mere aktivt lokalarbeid. Fylkessekretær Rolf Bjørseth orienterte om de saker fylket hadde sendt inn til behandling

Fylkessekretær Rolf Bjørseth

på landsmøtet. Fylkesleder Mellvin Steinsvoll orienterte om året som var gått og de utfordringer og oppgaver som ligger og venter på å behandles i inneværende år.

På en tilstelling ett fagdagen ble Fylkessekretær Rolf Bjørseth tildelt forbundets hederstegn av Mellvin Steinsvoll og Anne Lise Hessen Følsvik. Fylkessekretæren skal gå av med pensjon til sommeren og han ble behørlig takket av med gaver og hedertegn.

Årsberetning og referat fra årsmøtet kan du lese ved å åpne

Ottar Befrig demonstrerte øvelser fra "Sterk go stødig"

vedleggene. Her kan du også lese foredragene fra fagdagen.

Anne Lise Hessen Følsvik og Mellvin Steinsvoll tildeler fylkessekretær Rolf Bjørseth, forbundets hederstegn

0 resultater