Jan Davidsen orienterte om Pensjonistforbundets planer fremover

Årsmøtet 2018

Nesten alle lokallag var representert på årsmøtet 12. mars i Rådhussalen i Steinkjer. En av de mest diskuterte temaene ble fylkessammenslåing. 

Fylkesleder Ole Flakken ønsket velkommen til årsmøtet. Deretter ble fremdriften sørget for av dagens møteleder Helge Sørø.

Det var mange tema som var oppe til diskusjon, men eventuell sammenslåing med Pensjonistforbundet Sør-Trøndelag var det som opptok mange. Nå blir neste store samlingspunkt det ekstraordinære årsmøtet i november, hvor endelig beslutning vedrørende sammenslåing skal fattes.

Forbundsleder Jan Davidsen snakket om veien fremover for Pensjonistforbundet. Davidsen påpekte at fremtiden vil by på en kamp om ressurser, og at Pensjonistforbundet er klar til å kjempe for og tale de eldres sak.

Helseutvalgets leder Tor Lånkan tok oss kort gjennom helseutvalgets årsrapport for 2017. Lånkan benyttet anledningen til å oppfordre alle møtedeltakere og lokallag til å delta i HUNT 4.

Protokoll fra årsmøtet 2018, Helseutvalgets årsmøterapport 2017 og Jan Davidsens foredrag ligger vedlagt.

0 resultater