Fylkessekretær-/kasserer-stilling ledig

Dette kan være noe for deg som liker å jobbe med sekretær-/kassereroppgaver

50% stilling ledig.
Det kreves relevant utdanning og erfaring fra sekretær- og kassererarbeid samt datakunnskaper.

Regnskapet vårt føres av aut. regnskapsbyrå.

Årslønnen er inntil kr. 175.000 avhengig av kvalifikasjoner. Kontorsted og øvrige arbeidsvilkår etter nærmere avtale.

Tiltredelse 1. aug. 2018.

Det arbeides p.t. med å overføre arbeidsgiveransvaret for alle fylkessekretærene til Pensjonistforbundet sentralt. Dato for dette er ikke fastsatt.

Nærmere info. hos styreleder Jan Atle Samuelsen, tel 959 73 315 eller e-post jan.samuelsen@hotmail.com eller hos fylkessekr./-kass. Olav E. Johansen, tel 942 87 663 eller e-post olav.johansen123@gmail.com

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes til: Pensjonistforbundet Finnmark, Lismaveien 23, 9845 Tana. Søknadsfrist: 27. mars 2018.

(Dersom du åpner vedlegget, kan du du klikke deg rett inn på mailadressene)

0 resultater