Nestleder Knut Bakken, fylkessekretær Anne-Kari Minsaas og fylkesleder Ole Flakken

Velkommen til årsmøtet!

Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag har årsmøte i Steinkjer Rådhus mandag 12 mars kl 10 - 16.30

Alle lag og foreninger er invitert. Program ligger vedlagt.

Velkommen!

0 resultater